Select Page

 

Youth Psychologist

 

วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ
เขาเป็นผู้พ่ายแพ้
แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็น
เพราะยังมาไม่ถึง
คือในอนาคตเขาจะเป็น
คนสร้างคนต้นน้ำของสังคม

ทิชา ณ นคร

ครูผู้ปลูกมโนธรรมในหัวใจเยาวชน
ผู้ก้าวพลาดแห่งบ้านกาญจนาภิเษก

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ทิชา ณ นคร
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2495
การศึกษา :

  • จบปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสบการณ์ :

  • รับราชการครูที่จังหวัดสุราษร์ธานี
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสหทัยมูลนิธิ
  • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
  • 1 ใน 12 หญิงไทยซึ่งถูกเสนอชื่อในโครงการ “ผู้หญิง 1,000 คน เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้พิจารณาผู้หญิงรับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 2548”
  • รางวัลดีเด่น “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษย-ชน” จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2548
  • รางวัลผู้หญิงแห่งปี 2551 ในงานการประชุมสัปดาห์สตรีสากล ปี 2551
  • ปี 2560 รับรางวัล “เพชรงามการสาธารณะสงเคราะห์” จากสมเด็จ-พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ-สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
{

วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็นคนสร้างคนต้นน้ำของสังคม

ทิชา ณ นคร ครูผู้ปลูกมโนธรรมในหัวใจเยาวชน ผู้ก้าวพลาดแห่งบ้านกาญจนาภิเษก

“ไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเป็นคนเลว  ไม่มีเมล็ดพันธุ์ความเลวในตัวใคร แต่ตัวช่วยในชีวิตของเขาไม่มี ทำให้เดินผิดทาง เมื่อเราเชื่อแบบนี้เลยต้องทำหน้าที่ดึงเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเขาออกมาและดูแลให้เติบโต”

ทิชา ณ นคร เป็นชาวจังหวัดพังงา จบการศึกษาด้านจิตวิทยาแนะแนวจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษมและเข้ารับราชการครูอยู่ที่สุราษฏร์ธานี ต่อมาถูกให้ออกจากราชการด้วยข้อหาทางการเมืองตามเงื่อนไขของยุคสมัยและเริ่มต้นอีกครั้งด้วยภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่สหทัยมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้คำปรึกษาหรือเพิ่มทางเลือกให้กับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและติดตามขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนจนถูกขอให้รับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก หรือคุกเยาวชนตั้งแต่พฤษภาคม  2546 ในระบบ Out source

ทิชา ณ นคร หรือ ป้ามล แห่งบ้านกาญจนาภิเษกซึ่งเป็น 1 ใน 19 สถานควบคุมเด็กและเยาวชนตามกฎหมายแต่เป็นแห่งเดียวที่ประกาศล้มระบบความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่คุกของอาชญากรเด็กไม่มีความเป็นคุกทั้งกำแพง กรงขัง กุญแจมือ ผู้คุมถูกขจัดให้หมด ขณะเดียวกันก็ใช้การมีส่วนร่วมใช้ความเชื่อในพลังด้านดีของเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนภารกิจและ 10 กว่าปีที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ได้สร้างนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเยาวชนผู้ก้าวพลาดที่ได้รับการเยียวยาจนสามารถคืนเยาวชนที่ก้าวพลาดสู่ครอบครัว สู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ศึกษาต่อ ทำงานสุจริต การเป็นวิทยากรเพื่อนำเพื่อนเยาวชนที่อ่อนแอกลับคืนสู่สังคม กระทั่งขยายผลในการแก้ไขปัญหาเยาวชนในกรอบคิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง

บทพิสูจน์จากภาคปฏิบัติอันเกิดจากความ มุ่งมั่นทุ่มเทกับงานด้านเด็กและเยาวชนรวมถึงงานผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิได้นำไปสู่การพิจารณาให้เธอเป็น 1 ใน 12 ผู้หญิงไทย และผู้หญิง 1,000 คน จากทั่วโลกในปี 2548 เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้พิจารณาผู้หญิงรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถือเป็นการการันตีการทำงานของเธอแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการเป็นคนต้นแบบงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจที่ประสบความสำเร็จ สามารถเปลี่ยนวิธีคิดเยาวชนที่ก้าวพลาดและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในสังคมให้มองปัญหาเยาวชนในมิติที่ต่างจาก อดีตโดยใช้กระบวนการที่ปราศอคติและความรุนแรง

“ความภูมิใจไม่ได้อยู่ที่รางวัลหรือสถานภาพอะไร แต่ภูมิใจที่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าเยาวชนคนหนึ่งที่ก้าวพลาดและทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่า เขาไม่ใช่ผู้แพ้ของสังคมที่ต้องถูกซ้ำเติม ที่สำคัญเขาเห็นแสงเล็กๆ ในตัวเองจากแสงที่เราส่งมอบให้เขา จนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครั้งหลัง ‘ก้าวพลาด”

“วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็นคนสร้างคนต้นน้ำของสังคม” ทิชา

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง