Select Page

 

 

Writer

 

 

 

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้
ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง
ทุกประสบการณ์
เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น
หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

นักเขียนผู้สะท้อนมุมมองชีวิต
ผ่านความคิดสร้างสรรค์

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
วันเกิด : 15 ตุลาคม 2521

ประสบการณ์ :

  • จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นทำงานเป็นครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา สถานที่โปรดแห่งหนึ่งขณะเรียนที่จุฬาฯ คือหอสมุดกลาง ความรักในการอ่านทำให้อยากเขียนหนังสือ หนังสือสร้างชื่อของเขาคือ “โตเกียวไม่มีขา” ซึ่งเป็นงานเขียนเล่มแรก และผลงานเล่มล่าสุดคือ “หิมาลัยไม่มีจริง”
  • งานปัจจุบัน คือ งานเขียนคอลัมน์ พิธีกรรายการสารคดี ครีเอทีฟคิดงานสื่อสารความรู้ กำกับคลิปออนไลน์ และเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการใช้ชีวิตตามสถาบันศึกษาและองค์กรต่างๆ
{

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนผู้สะท้อนมุมมองชีวิต ผ่านความคิดสร้างสรรค์

“กระบวนการของการเขียนคือการปะทะของความคิด เหตุการณ์ หนังสือ ผู้คนที่เราเจอในชีวิตประจำวัน เราไม่ได้เขียนถึงสิ่งนั้น แต่เราเขียนถึงความคิดความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งนั้นมากกว่า” 

ในแวดวงของนักอ่าน “นิ้วกลม” นามปากกาของ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการนักเขียนในยุคนี้ก็ว่าได้ นิ้วกลมถือเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ให้วงการนักเขียนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา งานของเขาได้รับความนิยมอย่างสูง ติดอันดับหนังสือ ขายดีเกือบทุกเล่ม

เขาสามารถหยิบเรื่องราวธรรมดาในชีวิตประจำวันมาเล่าให้เห็นถึงความพิเศษ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดมุมมองกับสิ่งรอบตัวด้วยท่วงทำนองที่ชวนกันตั้งคำถาม ขบคิดกับเหตุการณ์และประเด็นทางสังคม กลั่นกรองออกมาเป็นงานเขียนกระชับ เข้าใจง่าย ทั้งทางคอลัมน์ในนิตยสาร หนังสือ และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีผู้ติดตามและส่งต่อจำนวนมากจนเป็นที่พูดถึงในหลายวาระ จึงถือว่านิ้วกลมเป็นผู้เปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์งานเขียนที่เข้ากับยุคการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะหนังสือที่เป็นรูปเล่มเพียงอย่างเดียว

นิ้วกลมคือแรงบันดาลใจของนักเขียนรุ่นใหม่ที่อยากผลิตงานสร้างสรรค์ เขาเป็นแบบอย่างของคนที่เปิดใจเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกตและตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว เป็นนักเดินทางไปเรียนรู้และทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของผู้คนเพื่อเปิดโลกและเปิดใจ ขณะเดียวกันเขายังเป็นนักแสวงหาแรงบันดาลใจ รวบรวมความรู้ วิธีคิด มุมมอง สั่งสม กลั่นกรอง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นบทความ หนังสือ รายการโทรทัศน์ โฆษณา หนังสั้น งานพิธีกร วิทยากร หรือกระทั่งทอล์กโชว์เพื่อส่งต่อความคิดและมุมมองดีๆ ไปยังผู้อื่น โดยหวังเป็นพลังใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้ผู้คนเหล่านั้นได้ขับเคลื่อนชีวิตและความฝันต่อไป

“คนที่มีความฝันแล้วได้ลงมือทำตามฝันนั้น แม้ผลลัพธ์อาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่การลงมือทำนั้นย่อมมีพลังในการขับเคลื่อนความฝันนั้นต่อไป”

“ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต” นิ้วกลม

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง