Select Page

 

 

Writer

 

 

 

อาชีพนักเขียนค่าตอบแทนไม่ได้สูง
และค่อนข้างโดดเดี่ยว
แต่มันได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
ได้เขียนในสิ่งที่เชื่อและชอบ
มีความสุขกับมันซื่อสัตย์กับมัน
นั่นถือเป็นรางวัลแล้วสำหรับนักเขียน

วินทร์ เลียววาริณ

นักเขียนอาชีพผู้สร้างสรรค์
สื่ออักษรเพื่อส่องสะท้อนสังคม

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : วินทร์ เลียววาริณ
วันเกิด : 23 มีนาคม 2499

ประสบการณ์ :

  • ได้รับรางวัลจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
  • ได้รับรางวัลช่อการะเกดยอดนิยมสามสมัย
  • ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • ได้รับรางวัลซีไรต์สองสมัย
  • ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
  • วินทร์ ยึดการเขียนหนังสือเป็นอาชีพ โดยจัดการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เขียน จัดหน้า ออกแบบปก จัดพิมพ์ทำการตลาดจัดจำหน่ายโดยมีสำนักพิมพ์ของตัวเองชื่อ 113
{

อาชีพนักเขียนค่าตอบแทนไม่ได้สูงและค่อนข้างโดดเดี่ยว แต่มันได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ได้เขียนในสิ่งที่เชื่อและชอบ มีความสุขกับมันซื่อสัตย์กับมัน นั่นถือเป็นรางวัลแล้วสำหรับนักเขียน

วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนอาชีพผู้สร้างสรรค์ สื่ออักษรเพื่อส่องสะท้อนสังคม

“ทุกอย่างบนโลกนี้ อะไรที่เราไม่รู้ เราเรียนรู้ได้เสมอ ผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ศึกษาเรื่องนั้นจนรู้ ผมถือว่าเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา”

วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนอาชีพ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เจ้าของรางวัลซีไรท์สองครั้ง วินทร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิกผลงานเชิงทดลองด้านวรรณกรรมที่ล้ำสมัย และเป็นนักเขียนที่สามารถเขียนงานได้หลากหลายทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดีหรือความเรียง ลักษณะงานเขียนของวินทร์จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เขามักจะสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างจากขนบวิธีของงานวรรณกรรมทั่วไป ใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า “แนวทดลอง” คือไม่เพียงใช้ตัวหนังสือในการเล่าเรื่องที่ประกอบด้วยศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายทั้งวิทยาศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา สังคม และความรู้ เฉพาะ แต่ยังใช้รูปภาพ สัญลักษณ์ สีสัน ช่องว่างหรือแม้แต่ลักษณะเนื้อกระดาษที่แตกต่างกัน ผสมผสานกันด้วยกลวิธีเฉพาะตัวสอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน เสียดสี เศร้าหมอง ตื่นเต้นหรืออิ่มเอมเพื่อสื่อความหมายประเด็นของหนังสือเหล่านั้นออกมาให้สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด เกิดเป็นผลงานที่แปลกใหม่กลมกล่อมและลงตัว ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ให้วงการนักเขียนของไทย

“มันคงน่าเบื่อมากที่กินอาหารที่เต็มไปด้วยคุณค่าแต่ไม่อร่อย ปรัชญาในการทำงานผมคือต้องสนุกและดีด้วย คนอ่านควรได้กินอาหารทั้งอร่อยและมีคุณค่า”

วินทร์ เลียววาริณ ถือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของนักเขียนรุ่นใหม่ เขาเป็นแบบอย่างของคนที่ซื่อสัตย์กับความเชื่อและความฝันของตัวเอง สั่งสมเรียนรู้ ทุ่มเทฝึกฝนอย่างมีวินัยสม่ำเสมอจนสามารถยึดการเขียนหนังสือเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้จริงๆ สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการนักเขียนอาชีพโดย มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานประณีต ให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าให้รู้จริงในสิ่งที่จะเขียน เขาหวังให้งานเขียนของเขาได้มีส่วนส่องสะท้อนแง่มุมของสังคมเพื่อเรียนรู้และตั้งคำถาม เป็นหนึ่งแหล่งอ้างอิงสรรพวิชาสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของคนอ่าน เป็นแหล่งพลังงานและสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนในสังคม

“การเขียนหนังสือเป็นงานชั่วชีวิต เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการอ่าน ศึกษา ใช้ชีวิต เปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดลงดิน รอแตกรากแตกกิ่งก้านใบและผลิดอกออกผล นักเขียนคือกรรมกรชีวิต”

“อาชีพนักเขียนค่าตอบแทนไม่ได้สูงและค่อนข้างโดดเดี่ยว แต่มันได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ได้เขียนในสิ่งที่เชื่อและชอบ มีความสุขกับมันซื่อสัตย์กับมัน นั่นถือเป็นรางวัลแล้วสำหรับนักเขียน” วินทร์

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง