Select Page

 

 

Writer

 

 

 

 

สารคดีต้องมีชีวิต
ถึงแม้จะนำข้อมูลมาเขียน
แต่เป็นการนำข้อมูล
มากลั่นกรองผ่านจินตนาการ
ผ่านการนำเสนออย่างมีศิลปะ

ธีรภาพ โลหิตกุล

นักเขียนสารคดีให้มีชีวิต

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ธีรภาพ โลหิตกุล
วันเกิด : 3 มิถุนายน 2501
การศึกษา :

  • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์
  • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ :

  • กองบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ
  • ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการ “โลกสลับสี”
  • นักเขียนอิสระ
  • คอลัมนิสต์
  • บรรณาธิการเฉพาะกิจ
  • มัคคุเทศก์และจัดรายการวิทยุที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติวิถีวัฒนธรรมอาเซียน
{

สารคดีต้องมีชีวิต ถึงแม้จะนำข้อมูลมาเขียน แต่เป็นการนำข้อมูลมากลั่นกรองผ่านจินตนาการ ผ่านการนำเสนออย่างมีศิลปะ สารคดีไม่ใช่สิ่งที่นำข้อมูลมาเขียนแบบไม่มีศิลปะ หรือไร้จินตนาการอย่างแน่นอน

ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีให้มีชีวิต

สำหรับคนในวงการนักเขียนแล้ว รางวัลศรีบูรพา ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแถวหน้าของสังคม คุณธีรภาพ โลหิตกุล ได้รับรางวัลนักเขียนรางวัลศรีบูรพาคนที่ 25 และยังได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้ความสามารถและความตั้งใจทุ่มเทด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง

คุณธีรภาพ เป็นต้นแบบคนสำคัญของนักเขียนสารคดีในทุกยุคทุกสมัย เป็นผู้ที่สามารถเปิดพรมแดนความรู้เกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ เป็นผู้บุกเบิกงานเขียนสารคดีเกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยลีลาภาษาการเขียนที่เข้าใจง่าย จนทำให้งานเขียนสารคดีกลายเป็นบันเทิงสารคดีได้อย่างไม่มีที่ติ โดยเฉพาะผลงานสารคดีเกี่ยวกับอาเซียน เขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในมุมที่ไม่มีใครเคยรู้จัก ไม่มีใครเคยเห็น หรือให้ความสำคัญ อาทิ อารยธรรมประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เห็นความงามของวิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมากขึ้น จนได้รับการพิจารณาจากเครือข่ายสมาคมนักเขียนลุ่มแม่น้ำโขง (ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนยูนนาน ไทย) ให้ได้รับรางวัล “Mekong Literature Award 2014” ประเภทนักเขียนสารคดี

นอกจากความตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวแล้ว คุณธีรภาพยังสร้างสรรค์ผลงานสารคดีที่นับได้ว่าเป็นมาตรฐานของสารคดีในยุคต่อมา เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในการต่อยอดของนักทำสารคดีในยุคใหม่ๆ ด้วยการทำงานเชิงลึก ลงพื้นที่ศึกษาแสวงหาข้อมูล ความรู้ และข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนที่จะนำมาร้อยเรียงเรื่องราวประกอบด้วยภาพ ทำให้สารคดีของคุณธีรภาพ เป็นสารคดีที่มีชีวิต

“คุณสมบัติอันโดดเด่นของนักเขียนสารคดีประการหนึ่งคือ การเดินทางคือการเก็บข้อมูลชั้นยอด การได้พูดคุยกับคนต่างถิ่น พบปะกับบรรยากาศอันแปลกตา คือความตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ลงพื้นที่ หากไม่เดินทางก็ย่อมขาดประสบการณ์ ขาดวัตถุดิบในการมาสร้างสรรค์งานสารคดี”

คุณธีรภาพ คือนักเปลี่ยนนวัตกรรมวงการสารคดีอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีมุมมองที่ต่างไปผู้ที่มองเห็นว่าสารคดีที่ดีต้องมีชีวิต ต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้ให้คนที่ติดตามมีมุมมองใหม่ เปิดฐานความรู้ที่กว้างขึ้นบนความเป็นจริง และต้องสื่อสารง่ายเข้าถึงทุกกลุ่ม จึงนับได้ว่าเป็นตัวจริงของงานสารคดีที่สำคัญของประเทศไทยมากที่สุดท่านหนึ่ง 

“สารคดีต้องมีชีวิต ถึงแม้จะนำข้อมูลมาเขียน แต่เป็นการนำข้อมูลมากลั่นกรองผ่านจินตนาการ ผ่านการนำเสนออย่างมีศิลปะ สารคดีไม่ใช่สิ่งที่นำข้อมูลมาเขียนแบบไม่มีศิลปะ หรือไร้จินตนาการอย่างแน่นอน” ธีรภาพ

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คนที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตที่ตั้งใจมาเพื่อจะคว้ามันไปจริงๆ และจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งที่คุณได้รับ

บัณฑูร ล่ำซำ

Reengineering ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องคาถาวิเศษ ซึ่งเป่าลงไปแล้วองค์กรนั้นจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ไม่ดีเป็นดี