Select Page

 

 

 

Wildlife Veterinarian

 

 

 

 

 

ผมไม่ได้รักษาสัตว์ป่า
เพียงอย่างเดียว
แต่ภารกิจของผม
ช่วยดูแลคุ้มครองคนด้วย

นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน

สัตวแพทย์
ผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ภัทรพล มณีอ่อน (ล็อต)
วันเกิด : 22 กันยายน  2522

ประสบการณ์ :

  • หลังจบการศึกษาทำงานเป็นหมอรักษาช้างที่บ้านเกิด ปัจจุบันนอกเหนือจากเป็นสัตวแพทย์ที่ต้องเดินตามหาคนไข้ในห้องพยาบาลที่เป็นป่าเขาแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการดูแลรักษาสัตว์ในถิ่นอาศัยกว่าสิบปีให้คนทั่วไปได้รับรู้เพื่อประโยชน์ในงานอนุรักษ์
{

ผมไม่ได้รักษาสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียวแต่ภารกิจของผมช่วยดูแลคุ้มครองคนด้วย เพราะปัญหาสัตว์ป่าบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเกิดจากคน ฉะนั้นผมจะต้องหาวิธีให้ทั้งคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้

นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ ผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

“ผมใช้เข็มฉีดยาช่วยสัตว์ได้หนึ่งตัว แต่ถ้าผมใช้ปากกาและไมค์ผมช่วยสัตว์ได้เป็นร้อย แต่ต้องทำควบคู่กันไป และถ้าผมสร้างคนสร้างความเข้าใจสุดท้ายมันจะช่วยทุกชีวิตรวมถึงเราด้วย”

นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน หรือหมอล็อต นายสัตวแพทย์สัตว์ป่า ข้าราชการของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ป่าเต็มเวลา

หมอล็อต เป็นผู้บุกเบิกการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือในเขตที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่จริง ไม่ใช่สวนสัตว์หรือเขตปศุสัตว์แบบทั่วไป จึงถือได้ว่าหมอล็อตเป็นหมอสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่อาศัยคนแรกของประเทศไทย งานที่เขาทำเต็มไปด้วยความไม่พร้อมทั้งด้านความรู้เพราะไม่มีใครเคยทำมาก่อน อุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ป่า การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร อันตรายจากสัตว์ป่าและคนที่ลักลอบฆ่าสัตว์และตัดไม้ รวมทั้งคำติฉินนินทาจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังไม่เข้าใจ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นด่านสุดหินที่หมอล็อตต้องใช้สรรพกำลังทั้งพลังกายพลังใจและความรู้ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่ว่างานสัตวแพทย์สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเกิดการยอมรับบทบาทวิชาชีพสัตวศาสตร์ในงานอนุรักษ์ มีการเพิ่มอัตราบุคคลากรสัตว์แพทย์ใน กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถือเป็นหนึ่งในแรงกระเพื่อมที่เกิดจากหมอสัตว์ป่าคนนี้

ด้วยบุคลิกที่เชื่อมั่นและการทำงานที่จริงจังแต่เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของหมอล็อตจึงทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจของสัตวแพทย์ รุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างของคนที่ชัดเจนในเป้าหมายและทุ่มเททำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะหนักหนาสักเพียงใด

หมอล็อต สร้างการยอมรับและขยายขอบเขตงานด้านสัตวแพทย์ให้กว้างและลึกเข้าไปในป่า เป็นคนช่วยเปิดมุมมองใหม่ในสังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถและความมีชื่อเสียงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้คนในสังคมหันมาสนใจและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่า มนุษย์และสิ่งแวดล้อม แบบพึ่งพาอาศัยและไม่เบียดเบียนกัน ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาชีวิตสัตว์ป่าแต่เพื่อการดูแลป้องกันทุกๆ ชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขให้ได้นานที่สุด

“ผมเป็นหัวหน้าทีมเป็นคนสื่อความหมายให้สังคมเข้าใจ แต่ผมไม่ใช่พระเอกคนเดียว การทำงานในป่าเรามีทีมงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่ พวกเขาชำนาญกว่าผม เราช่วยกัน”

“ผมไม่ได้รักษาสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียวแต่ภารกิจของผมช่วยดูแลคุ้มครองคนด้วย เพราะปัญหาสัตว์ป่าบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเกิดจากคน ฉะนั้นผมจะต้องหาวิธีให้ทั้งคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้” หมอล๊อต

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คนที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตที่ตั้งใจมาเพื่อจะคว้ามันไปจริงๆ และจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งที่คุณได้รับ

บัณฑูร ล่ำซำ

Reengineering ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องคาถาวิเศษ ซึ่งเป่าลงไปแล้วองค์กรนั้นจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ไม่ดีเป็นดี