Select Page

 

 

 

Tree Protector

 

 

 

 

BIG Trees
ไม่ใช่เรื่องของต้นไม้ใหญ่
แต่เป็นเรื่องใหญ่
ของต้นไม้

อนันตา อินทรอักษร

BIG Trees Project
กลุ่มคนที่ทำเรื่องใหญ่
ของต้นไม้ในเมือง

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : อนันตา อินทรอักษร
การศึกษา :

  • จบจากสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Academy of Art University

ประสบการณ์ :

  • อดีตผู้จัดการโครงการหอศิลป์ สมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์ และเกือบ 10 ปีกับการเป็นนักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจ สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มีประสบการณ์การทำงานอาสาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาสาสมัครสึนามิ โครงการสึนามิคลาสรูม, ภัยพิบัติต่างๆ กระทั่งปี 2557 ลาออกจากงานประจำมาขับเคลื่อน BIG Trees Project เต็มตัว
  • BIG Trees Project มีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด 6 คน ได้แก่ พงศ์พรหม ยามะรัต / อนันตา อินทรอักษร / พงศ์ภัทร กลีบจันทร์ / อรยา สูตะบุตร / สันติ โอภาสปกรณ์กิจ /ธนบูรณ์ สมบูรณ์
  • ปัจจุบัน กลุ่ม BIG Trees Project ขยายบทบาทไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social  Enterprise) จัดตั้งบริษัทรุกขกร ดำเนินงานการจัดการและฟื้นฟูต้นไม้ โดยผู้เชี่ยวชาญและผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อการดูแลคุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในเมือง
{

BIG Trees ไม่ใช่เรื่องของต้นไม้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องใหญ่ของต้นไม้

อนันตา อินทรอักษร  BIG Trees Project กลุ่มคนที่ทำเรื่องใหญ่ของต้นไม้ในเมือง

“การรวมตัวของเราทุกคนมาจากหลากหลายอาชีพ ความถนัดไม่เหมือนกัน แต่มีมุมมองตรงกันว่าการพัฒนาเมืองในบ้านเราต้นไม้มักเป็นโจทย์ อุปสรรคของการพัฒนา หากมนุษย์เราสามารถสร้างโอกาสทำให้ต้นไม้อยู่ร่วมกับถนน อาคารต่างๆที่สร้างขึ้นใหม่ได้ เพราะมนุษย์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ สิ่งแวดล้อม แต่มนุษย์คือสิ่งแวดล้อม”

ความเชื่อว่าเมืองที่จะเจริญเติบโตทางมูลค่าจำต้องแลกกับพื้นที่สีเขียวนั่นทำให้ต้นไม้ในเมืองจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง ขณะที่มลภาวะทางอากาศและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตพื้นฐานของคนเมือง ซึ่ง กบ อนันตา อินทรอักษร หนึ่งในกลุ่มคนเมือง เธอเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาให้อยู่ร่วมกับต้นไม้ได้หากเกิดความเข้าใจ

พฤษภาคม 2553 เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง BIG Trees Project หลังจากทราบข่าวว่าจะมีการตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ปากซอยสุขุมวิท 35 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ได้เกิดการเข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อหาหนทางร่วมกันในการรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ แต่ไม่เป็นผล 4 ธันวาคม 2553 วันสิ่งแวดล้อมไทยต้นจามจุรียักษ์อายุเกือบร้อยปีถูกโค่นลงพร้อมกับไม้ต้นอื่น จากความสูญเสียต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมือง เพียงพอให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันตั้งกลุ่ม BIG Trees ทางโซเชียลมีเดีย ทำหน้าที่ปกป้องต้นไม้ในเมือง โดยใช้ช่องทางเฟซบุ๊ค (BIG Trees) เป็นพื้นที่สื่อสารสาระสำคัญเรื่องต้นไม้ ที่สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ แต่กำลังปลูกความเข้าใจให้ผู้คน โดยใช้ต้นไม้เป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนให้กับเมืองและสร้างเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ชวนประชาชนมาเป็นสายตรวจต้นไม้ในพื้นที่อยู่อาศัยของตน โดยมีเป้าหมายอยากเห็นเมืองร่มรื่นเชิงคุณภาพด้วยการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่ขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆ ของต้นไม้ อาทิ โครงการ 100 ต้นไม้มหานคร โดยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ชวนผู้คนส่งภาพต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพเข้าประกวด โครงการออกแบบสวนสาธารณะในเมืองไทย โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนต้นไม้ เพื่อสร้างนักดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โครงการรักษ์คุ้งบางกะเจ้า เพื่อสร้างความตระหนักในพื้นที่สีเขียวที่มักถูกเรียกว่า “ปอดของคนกรุงเทพฯ” โครงการต้นไม้มรดก โดยให้ผู้คนช่วยกันตามหาต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศไทย ซึ่งทุกโครงการมีการสร้างรูปแบบซึ่งต้องเกิดมาจากกระบวนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน และภาคประชาชน

วันนี้กลุ่ม BIG Trees ที่อนันตา อินทรอักษร เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและแรงขับเคลื่อนสำคัญได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับความสัมพันธ์ของคน ต้นไม้และเมือง ชุมชนและป่า รวมไปถึงองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งของการทำงาน BIG Trees คือ การทำงานร่วมกับเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ซึ่งคุณช่อผกา วิริยานนท์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เพื่อการผลักดันเชิงนโยบายเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง สร้างแนวโน้มให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความร่มรื่นได้ในอนาคต และนี่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนเล็กๆ ที่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของตัวเองให้ดีขึ้นเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วก็มักจะเกิดขึ้นจากคนธรรมดาๆ ที่ไม่หยุดลงมือทำ

“ถ้าปกป้องต้นไม้ช้ากว่านี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว เลยพลิกชีวิตด้วยการลาออกจากงานประจำแล้วมาอยู่กับต้นไม้เต็มตัว ตอนนี้เหมือนได้เดินเข้าไปในป่าใหญ่ แล้วมีเสียงกระซิบจากต้นไม้บอกกลับมาว่า นี่คือสิ่งที่ใช่ที่สุดซึ่งเราเลือกใช้ชีวิต”

“BIG Trees ไม่ใช่เรื่องของต้นไม้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องใหญ่ของต้นไม้” อนันตา

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

พลังพล คงเสรี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ