Select Page

 

Tree Doctor

 

 

คุณภาพต้นไม้ที่ดี
นั้นเชื่อมโยงโดยตรง
กับคุณภาพของคนที่ดูแล
และคุณภาพของคน
ในชุมชนนั่นเอง

บรรจง สมบูรณ์ชัย

หมอต้นไม้
ผู้เพียรรักษาต้นไม้ไว้ในใจคน

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7
{

คุณภาพต้นไม้ที่ดีนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพของคนที่ดูแล และคุณภาพของคนในชุมชนนั่นเอง

บรรจง สมบูรณ์ชัย  หมอต้นไม้ ผู้เพียรรักษาต้นไม้ ไว้ในใจคน

“เวลาที่รักษาต้นไม้ที่ป่วยไข้เสร็จ ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อย แต่ก็ภูมิใจตรงที่เห็นต้นไม้ยังอยู่ได้เห็นผลงานกลับคืนมา อยากให้คน ส่วนใหญ่คิดว่าเลื่อยแรกหรือดาบแรกที่คุณลงไปมันเท่ากับปลิดชีวิตต้นไม้ซึ่งบางต้นอายุเกินร้อยปีภายในสิบนาที ผมอยากขอโอกาสตรงนั้น โอกาสที่จะรักษาชีวิตมัน”

10 กว่าปีก่อนอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มศึกษางานรักษาต้นไม้จาก จากอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น จนได้รับความรู้ แต่งานรักษาต้นไม้ใหญ่นับพันต้นกับแค่คนกลุ่มเล็กๆ แทบไม่มีทางเป็นไปได้ อ.บรรจงเริ่มฝึกนักศึกษา ม.แม่โจ้ รวบรวมความรู้ และลงมือสำรวจเก็บข้อมูลและรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่มุ่งเป้าไปที่ต้นยางและต้นฉำฉาข้างถนนที่มีนับพันต้น โดยไม่มีงบประมาณ ไม่มีอุปกรณ์ แรงงานเป็นเพียงอาจารย์กับนักศึกษา ด้วยพื้นฐานหัวใจที่เป็นคนอาสาสร้างปรากฏการณ์ลูกแม่โจ้ งานหนักไม่เคยฆ่าคน สร้างทีมหมอต้นไม้อาสาขึ้นต่อเนื่องจากนักศึกษาสู่ โรงเรียน องค์กร หน่วยงานและภาคประชาชนในเมืองเชียงใหม่

ผลของการทำงานของหมอต้นไม้ โดยการนำของอ.บรรจงได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ต้นยางอายุ 100 ปีบนถนนสายสารภี และต้นฉำฉาในถนนสายสันกำแพงได้สำเร็จ และประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง นับเป็นงานที่กระตุ้นความรับผิดชอบของคนเชียงใหม่หันมาให้ความสำคัญกับต้นไม้ในชุมชนของตนเอง อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย เป็นทั้งผู้นำการเปลี่ยนแปลงการรักษาอาการป่วยต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ และเครือข่ายคนรักต้นไม้กลุ่มต่างๆ กระทั่งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จการดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง

“เราสร้างชีวิตใหม่ให้ต้นไม้ที่เจ็บป่วยอายุ 100 ปี ให้อยู่ไปต่ออีก 3 หรือ 5 ปีผมก็ภูมิใจแล้ว”

“คุณภาพต้นไม้ที่ดีนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพของคนที่ดูแล และคุณภาพของคนในชุมชนนั่นเอง” อาจารย์บรรจง

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

พลังพล คงเสรี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ