Select Page

 

Tutor

 

ห้องเรียนห้องนี้ไม่เครียด
ชั้นเรียนกระเพื่อมไปตามจังหวะดนตรี
มีแต่รอยยิ้มและเสียงร้องเพลง
ของพวกเราที่ทำให้เราจดจำศัพท์
และ Grammarได้อย่างฝังลึก
สะบัดอย่างไรก็ไม่หลุด

อริสรา ธนาปกิจ

ครูผู้สร้าง Edutainment
แห่งแรกของเมืองไทย

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : อริสรา ธนาปกิจ

ประสบการณ์ :

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง  Enconcept E-Academy และผู้คิดค้น Magicores นวัตกรรมการเรียนที่ประกอบด้วย Memolody (การใช้เพลงช่วยจำคำศัพท์ และไวยากรณ์) Strategic Structure (โครงสร้างเชิงกลยุทธ์) และ Tree Tactics (วิธีการเรียนรู้โครงสร้างประโยคอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาพต้นไม้เป็นสื่อ) Memologic (การใช้ภาพและเสียงช่วยจำศัพท์ยาก)
  • ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดทำโครงการ “Visible Love …เมื่อความรักทำให้ตามองเห็น ตอน THE GREAT BLIND” พัฒนาหลักสูตรเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมงเวอร์ชั่นพิเศษในชื่อ “Basic English for Visible Love” โดยสื่อการเรียนประกอบด้วย หนังสือเสียง ซีดี หนังสือ อักษรเบรลล์ และการสอนสดโดยทีมครูจากเอ็นคอนเส็ปท์ มอบให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
{

ห้องเรียนห้องนี้ไม่เครียด ชั้นเรียนกระเพื่อมไปตามจังหวะดนตรี มีแต่รอยยิ้มและเสียงร้องเพลงของพวกเรา ที่ทำให้เราจดจำศัพท์ และ Grammar ได้อย่างฝังลึก สะบัดอย่างไรก็ไม่หลุด

อริสรา ธนาปกิจ  ครูผู้สร้าง Edutainment แห่งแรกของเมืองไทย

“ตอนแรกมันแค่เป็นความท้าท้ายว่าจะทำยังไงให้เด็กไทยที่ไม่สนใจภาษาอังกฤษรักและเก่งภาษาอังกฤษได้ จนกระทั่งเราได้มาทำ เริ่มคิดหลักสูตร ได้คลุกคลี และพบว่าความทุ่มเทที่มีให้กับเด็ก ระยะห่างที่ไม่มีกับเด็ก ความตั้งใจจริง ทำให้ค้นพบว่าจริงๆ เราเกิดมาเพื่อเป็นคุณครู”

เอ่ยชื่อโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EnconceptE-Academy เด็กนักเรียนทั้งหลายที่รักการเรียนภาษาเป็นต้องร้องอ๋อ เพราะสถาบันแห่งนี้สร้างความรักในภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานที่ดีให้เด็กไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 23 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นโดย อริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน หญิงสาวผู้หลงรักภาษาและการเป็นครูมาตั้งแต่วัยเพียง 18 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสาขากว่า 37 แห่งทั่วประเทศ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ได้ชื่อว่าเป็น edutainment แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ครูพี่แนนได้สร้างวิธีการสอนที่แปลกใหม่โดยนำเอาหลักไวยกรณ์การใช้ภาษารวมทั้งคำศัพท์ต่างๆ มาจัดหมวดหมู่และผนวกเข้ากับท่วงทำนองดนตรีเกิดเป็นบทเพลงและกลอนที่เรียกว่า Memolody เพื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความสุข สนุกเพลิดเพลินขณะเรียน เป็นเทคนิคซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการจดจำของเด็กอย่างมาก จนเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาแบบใหม่ที่ให้ความสนุกสนานเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่การจดจำบทเรียนอย่างถึงกึ๋นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยความสุขจากการเป็นครูที่ได้เห็นนักเรียนของเธอนำความรู้ภาษอังกฤษที่เธอรักนี้ไปใช้ได้อย่างแข็งแรง ทำให้ครูพี่แนนไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมการสอนอยู่เพียงเท่านี้ ปัจจุบันเธอได้นำความรู้เรื่องการทำงานของสมองผนวกกับความรู้ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมภาพ เสียง และศัพท์เข้าด้วยกันเกิดเป็นเทคนิคช่วยจำเรียกว่า Memologic หรือการทำให้เนื้อหาไวยกรณ์ที่มีจำนวนมากและซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านการเปรียบเทียบกับแผนภาพต้นไม้ Tree Tactics แต่ความรู้ไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น เธอจึงได้ออกแบบเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยในการฝึกฝนตนเองนอกห้องเรียนของเด็กๆ ตลอดจนพัฒนา ต่อยอดการสอนไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั้งในรูปแบบหนังสือการ์ตูน เว็บไซต์ วีดิโอ แอพลิเคชั่น โร้ดโชว์ และการถ่ายทอดสด เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

20 ปีก่อน ภาษาอังกฤษอาจดูเป็นเรื่องใหม่ที่น่าหวาดกลัวสำหรับคนไทย แต่วันนี้ครูพี่แนนได้สร้างสรรค์การเรียนที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้ จนทำให้เด็กหลายคนมีความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข เป็นการจุดประกายให้เด็กไทยหันมาสนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยใจรักกันมากขึ้น ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ครูไทยในหลากหลาย

“สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ เราจะต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ให้ท่องว่า “Just do it.” แล้วลุยมันเลย ถึงแม้จะผิดก็ไม่เป็นไร เพราะเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดและแก้ไขมันให้ถูกต้อง จงสนุกไปกับมัน  ให้คิดซะว่าเรามาเรียนเพื่อเรียนรู้เมื่อเรารู้และเข้าใจแล้ว ก็จะสามารถเป็นคนเก่งได้ แล้วหลังจากนั้น การสอบได้คะแนนดีๆ ก็จะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาหาเราเองโดยอัตโนมัติ”

“ห้องเรียนห้องนี้ไม่เครียด ชั้นเรียนกระเพื่อมไปตามจังหวะดนตรี มีแต่รอยยิ้มและเสียงร้องเพลงของพวกเรา ที่ทำให้เราจดจำศัพท์ และ Grammar ได้อย่างฝังลึก สะบัดอย่างไรก็ไม่หลุด” ครูพี่แนน

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

พลังพล คงเสรี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ