Select Page

 

 

 

Teacher

 

 

 

 

การเป็นครูที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก
รักเด็กทุกคนให้เกียรติเขา
หาส่วนดีของเขา
เสริมพลังให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้น

วิเชียร ไชยบัง

ครูใหญ่นอกกะลา

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : วิเชียร ไชยบัง

ประสบการณ์ :

  • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
  • ผู้พัฒนานวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาภายใน เพื่อพัฒนาความฉลาดด้านจิตวิญญาณของมนุษย์
  • ผลงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้าได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2552 โดยกระทรวงศึกษาธิการ, นิทานภาพสำหรับเด็กเรื่องแมวแต้มห้าจุด กวีนิพนธ์เรื่อง ณ ริมธารแห่งกาลภพ และอื่นๆ อีกมากมาย
{

การเป็นครูที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก รักเด็กทุกคนให้เกียรติเขา หาส่วนดีของเขาเสริมพลังให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้น และ วุฒิภาวะสูงสุดของครูคือ การไม่ต้องการสิ่งใดๆ จากเด็กแม้แต่การเคารพหรือการจดจำ

วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่นอกกะลา

“ความกรุณาสูงสุดของครูที่ควรมีต่อเด็กๆ คือการทำการศึกษาอย่างมีสัมมาทิฐิด้วยความกล้าหาญ ยืนหยัดเพื่อเขา อยู่เคียงข้างพวกเขา” 

การขาดโอกาสทางการศึกษาในวัยเด็ก ทำให้ ครูวิเชียร ไชยบัง เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ขึ้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความหวังของครอบครัวในชนบทให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาฟรีที่มีคุณภาพ

ที่นี่ไม่ใช่เพียงโรงเรียนเพื่อผู้ด้อยโอกาส หากแต่คือโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการศึกษาไทย ด้วยการสร้างขนบใหม่ของการศึกษาที่ฉีกกฏของโรงเรียนทั้งหมดที่เคยมีมาโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีแบบเรียน ไม่มีการสอบ ไม่จัดอันดับของนักเรียน ไม่มีเสียงระฆัง ไม่บังคับทรงผม และไม่อีกสารพัดที่อยู่นอกขนบแบบเดิม จนได้รับสมญาว่า โรงเรียนนอกกะลา โดยปรัชญาที่เชื่อว่า “การศึกษาคือการปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระ อิสระจากความไม่รู้ และสิ่งครอบทั้งมวล” ทั้งนี้เขาได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญคือ “จิตศึกษา” ซึ่งมุ่งพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดทางจิตวิญญาณเพื่อสร้างให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองและคนอื่น มีสติรู้ตัวเท่าทัน มีความคิด และมีจินตนาการที่ละเอียดอ่อน รวมทั้งปลูกฝังหลักการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงามร่วมกันให้กับนักเรียนและครอบครัว เขาเองก็คือครูใหญ่นอกกะลาที่เชื่อว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีต้นทุนทางร่างกายหรือฐานะมาเท่าไรก็ล้วนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และยกระดับตนเองให้สูงขึ้น ครูมีหน้าที่สำคัญคือช่วยมองหา สร้างความเชื่อมั่นและดึงความพิเศษนั้นออกมา ครูวิเชียรไม่ได้หวังให้การเรียนการสอนในรูปแบบของเขาเป็นเพียงแค่ทางเลือกเท่านั้นแต่เป้าหมายคือการสร้างทางหลักให้กับระบบการศึกษาของชาติโดยให้โรงเรียนนอกกะลาแห่งนี้เป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เปิดทางให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมและยึดการสร้างความงอกงามในจิตใจของเด็กๆ เป็นสำคัญ

ปัจจุบันโรงเรียนนอกกะลาได้เป็นกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนทั่วประเทศกว่าสามร้อยแห่ง และวิธีคิดรวมถึงความเป็นครูโดยจิตวิญญาณของครูวิเชียรเองก็ได้กลายเป็นต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแม่พิมพ์ของชาติอีกหลายคนได้ปลุกพลังใจให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นครู ที่ดีผู้รับหน้าที่ปลุกปั้นอนาคตของชาติด้วยน้ำมือและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง

เด็กๆ ทุกคนเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์งดงาม เสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลได้มอบให้กับโลก มือของครูมีโอกาสได้สัมผัสปั้นแต่งต่อเติมให้งดงามขึ้นให้ดีขึ้น และต้องไม่ให้สิ่งที่มีอยู่เดิมต้องเสียหาย งานครูจึงเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ การปฎิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมักจะเป็นความนอบน้อม ความเคารพ ความศรัทธา และจะกระทำด้วยความระมัดระวังต่อผล

“การวิ่งตามความรู้แล้วมาสอนเด็กเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้ว แต่การสร้างให้เด็กเป็น Active Learner นั้นสำคัญยิ่ง”

“การเป็นครูที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก รักเด็กทุกคนให้เกียรติเขา หาส่วนดีของเขาเสริมพลังให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้น และ วุฒิภาวะสูงสุดของครูคือ การไม่ต้องการสิ่งใดๆ จากเด็กแม้แต่การเคารพหรือการจดจำ” วิเชียร

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว

ฟ้าใส พึ่งอุดม

ผมออกกำลังกายมา 16 ปี ผ่านถูกผิดมาหลายแบบ เคยอดอาหารจนแสบท้อง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไขมันลดเร็ว เคยอยากเพิ่มกล้ามเร็วๆ ด้วยการกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

สมบัติ บัญชาเมฆ

ถ้าเราอยากอยู่เหนือคนอื่นอยากได้มากกว่าคนอื่น เราก็ต้องทำให้มากกว่าคนอื่น ถ้าทำเท่าคนอื่นเราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่น