Select Page

 

 

Talcum Powder Maker

 

 

 

ผมอยากทำในเรื่องสินค้าใหม่
ตลาดใหม่ บริหารให้เป็นมืออาชีพ
ทำทุกอย่างให้เติบโตแข็งแรง
และมั่นคง

อนุรุธ ว่องวานิช

ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้สานต่อ “อังกฤษตรางู”
อยู่คู่คนไทยกว่า 100 ปี

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : นายอนุรุธ ว่องวานิช
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

  • ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู
{

ผมอยากทำในเรื่องสินค้าใหม่ ตลาดใหม่ บริหารให้เป็นมืออาชีพ ทำทุกอย่างให้เติบโตแข็งแรง และมั่นคง

อนุรุธ ว่องวานิช ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้สานต่อ “อังกฤษตรางู”  อยู่คู่คนไทยกว่า 100 ปี

“แป้งเย็นตรางู” แบรนด์แป้งของคนไทยตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายที่หลายคนรู้จักดี คุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 ตระกูลว่องวานิช เรือธงสำคัญที่ต้องนำธุรกิจฝ่ามรสุมการแข่งขันในยุคดิจิตอล และยุค Emotional change ของผู้บริโภค ทำให้ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพาองค์กร นำพาพนักงาน และนำพาสินค้า เข้าสู่กระแสการแข่งขันโดยมีปรัชญาสำคัญคือ “คุณธรรมนำธุรกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”

คุณอนุรุธวางยุทธศาสตร์ทางออกของแบรนด์เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ใน 5 เรื่องหลักคือ เป้าหมาย Family Professional หมายถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพ สร้าง  New Product เน้นการใส่นวัตกรรมเข้าไปในตัวสินค้า รวมทั้งการปรับแพ็คเกจจิ้งให้มีความทันสมัย การคิดค้นสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ แสวงหา New Market เน้นการขยายช่องทางใหม่ๆ สู่ตลาดโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างตั้งใจ โตด้วย New Business คุณอนุรุธ เพียรพยายามในการศึกษารูปแบบ การแตกไลน์สินค้า และการศึกษาสินค้าใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการขยายกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายในยุคการแข่งขันที่มีมากขึ้น และคุณธรรม นำธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานที่มุ่งเน้นการสร้าง การให้ ควบคู่กับการทำธุรกิจ

คุณอนุรุธให้ความสำคัญกับงานพัฒนาจิต โดยการจัดอบรมและพัฒนาจิตใจของพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมธรรมะบันเทิง ส่งพนักงานเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานว่องวานิช โดยไม่ถือเป็นวันลา เพราะเขาเชื่อมั่นว่าในโลกอนาคต สินค้าที่มาจากองค์กรที่ดี มีความคิดดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะสามารถสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนไม่มีวันตาย

คุณอนุรุธ จึงเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักบริหารในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เน้นการบริหารที่สอดคล้องควบคู่ไปกับหลักศีลธรรม เพื่อให้เกิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ในความสำคัญกับการบริหารแบบธรรมาภิบาล จึงไม่แปลกที่ “แป้งเย็นตรางู” จะครองใจคนไทย ได้อย่างยาวนานจวบจบวันนี้

“ผมอยากทำในเรื่องสินค้าใหม่ ตลาดใหม่ บริหารให้เป็นมืออาชีพ ทำทุกอย่างให้เติบโตแข็งแรง และมั่นคง” อนุรุธ

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

พลังพล คงเสรี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ