Select Page

 

Scientist

 

 

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
ให้คนทั่วไปเข้าใจ
ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี

สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
วันเกิด : 4 พฤษภาคม 2513

ประสบการณ์ :

  • ดร.พลังพล เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงทำให้มีผลการเรียนที่ดีตลอดตั้งแต่เด็ก เลือกเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งท้าทาย และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติ ภายใต้ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ต้องการสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ที่คนทั่วไปมองว่ายากให้เข้าใจได้ อยากเห็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตดี โดยเริ่มจากการศึกษา อาหาร และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานวิจัยพร้อมไปกับการสอนหนังสือและยังคงมุ่งมั่นทำงานสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่ที่จะเปลี่ยนอะไรได้ทันทีทันใด
{

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

“ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนต้องเริ่มทำจากจุดเล็กๆ สิ่งเล็กๆ แล้วค่อยๆ เติบโต มันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เราต้องโฟกัสสิ่งที่เราทำได้ก่อน ทำจากจุดของเรา แก้ปัญหาจากจุดของเรา แล้วค่อยขยายไปยังภาพใหญ่ของสังคม”

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เพียงแค่สอนหนังสือ นักวิชาการที่ไม่เพียงแค่ชี้นำสังคม นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ในห้องทดลอง นักสื่อสารที่ไม่เพียงแค่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดร.พลังพลยังเป็นนักปฏิบัติ ลงมือทำ ทดลอง เรียนรู้ พัฒนา และผลิตผลงานโดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยวิชาความรู้และทรัพยากรที่ตัวเองมี

“งานหลักของผมคือทำวิจัย ทำการทดลอง สอนหนังสือ รักษาสุขภาพ ดูแลครอบครัว งานอดิเรกผมคือการทำให้สังคมดีขึ้นด้วยต้นทุนความรู้และสรรพกำลังที่ผมมี”

ดร.พลังพล ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีผลิตนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยผลงานจากแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมที่ดีขึ้น 2 ชิ้น คือชุดตรวจสอบฟอร์มาลีนขนาดพกพา ที่ใช้ตรวจสอบฟอร์มาลีนที่เป็นอันตรายในอาหาร และชุดตรวจสอบสารอันตรายในครีมทาผิวขาว เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ทันที สะดวกและสามารถงานใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เพื่อสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ดร.พลังพล ร่วมกับเพื่อนๆ สร้างเพจความรู้บนเฟสบุ๊กที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนในชื่อ “วิทย์สนุกรอบตัว” ใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ แต่อ้างอิงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารความรู้ที่ถูกต้องด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจใหม่ว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ต้องอาศัยผู้รู้จริงและสื่อสารข้อเท็จจริง เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ดร.พลังพล เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทย เป็นแบบอย่างนักวิชาการที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เป็นหนึ่งในความหวังของสังคมในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ

“เป้าหมายผมคือทำสิ่งเล็กๆ ให้เป็นประโยชน์กับสังคม ผมอยากเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมมีความรู้วิทยาศาสตร์ ผมสอนหนังสือ ผมมีช่องทาง ผมเชื่อว่าถ้าการศึกษาดี อาหารมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สังคมก็พัฒนา คุณภาพชีวิตทุกๆ คนก็ดีขึ้น ผมก็เริ่มทำจากตรงนั้น”

“วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” รศ.ดร.พลังพล

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ