Select Page

 

Samaritan

 

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน
“เปาบุ้นจิ้น”
นั้นไม่ได้หมายความว่า
เราเป็นผู้พิพากษา
แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

ทนายความมหาชน
ฉายาเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
วันเกิด : 29 มีนาคม 2511
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประสบการณ์ :

  • มีบทบาทในหลายคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ฟ้องร้องดำเนินคดีคดีพระภิกษุกระทำอนาจารสามเณร จังหวัดเลย, เสี่ยอู๊ด สิทธิกร บุญฉิม ในคดีพระสมเด็จเหนือหัว, คดีหมอเสน่ห์ชื่อดังย่านรังสิตคลอง 8, คดีหลวงปู่เณรคำ และช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีโอกาสต่อสู้ทางกฎหมาย โดยไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพล เช่น ช่วยเหลือ “น้องก้อย” เหยื่อลูกจ้างหญิงไก่ มณตา หยกรัตนกาญ นายจ้างที่อ้างตนว่ามีฐานันดรศักดิ์เป็นถึง “คุณหญิง”,คดีน้องปอนด์ ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกตำรวจในพื้นที่ใช้ไขควงแทงศีรษะ เป็นต้น ปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
{

การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ

สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความมหาชน  ฉายาเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย

“อย่าเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างลูกความโดยไม่รับฟังเหตุผลและพยานหลักฐานของอีกฝ่ายตามกระบวนการยุติธรรม เพราะความเป็นธรรมต้องเกิดทั้งสองฝ่าย ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เรายืนอยู่ได้อย่างสง่างาม”

ฉายา “เปาบุ้นจิ้นเมืองไทย” ของทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ มาจากบุคลิกที่จริงจัง ดุดันเวลาให้สัมภาษณ์ถึงคดีความที่เขาอาสาเข้าไปช่วย และการประกาศตัวที่จะต่อสู้ทางคดีความซึ่งจำนวนมากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล มีผลกระทบต่อผู้เสียหายในวงกว้าง โดยเฉพาะคดีที่ส่อเค้าถึงความไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่ไม่มีหนทางสู้ ชื่อทนายสงกานต์คือที่พึ่งทางกฎหมายคนแรกๆ ที่ประชาชนนึกถึง

ทนายสงกานต์รับว่าจ้างคดีความประมาณ 10 คดีต่อปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เวลาว่างที่เหลือจากการว่าความที่ศาล คือ การใช้ความตั้งใจและสติปัญญาช่วยเหลือเป็นที่พึ่งทางกฎหมายให้กับประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก นอกจากนี้ยังนำประสบการณ์ทางกฎหมายมาจัดทำรายการทีวี “คลายทุกข์ชาวบ้าน” ทางช่องอัมรินทร์ทีวี เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายกับสังคมในวงกว้าง เส้นทางนักกฎหมายของทนายสงกานต์ไม่ได้มุ่งสู่การชนะคดีความ หากกลับทอดยาวออกไปสู่สังคมโดยรวมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมายให้จับต้องได้จริง หลายคดีความที่เข้าไปรับผิดชอบต้องใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับอำนาจมืดโดยยึดความถูกต้องตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบในทางคดีได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงให้มาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรมได้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มในสังคม

การเป็นที่พึ่งทางกฎหมายแก่มวลชนด้วยความบริสุทธิ์ใจของทนายสงกานต์ ได้สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นแรงบันดาลใจให้คนในแวดวงกฎหมายกล้าหาญที่จะยืนข้างความถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ความสามารถเข้ามามีบทบาทเรียกร้องสิทธิ ให้ความช่วยเหลืออันหมายถึงการทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

“การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือทางด้านกฎหมายของผมนั้นไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทนที่เป็นเงินเสมอไป เพราะการช่วยเหลือให้คนอื่นได้พ้นทุกข์นั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าเงินตราใดๆ เป็นความสุขที่ไม่อาจซื้อหาได้ ผมจะทำต่อเรื่อยๆ จนกว่าชีวิตจะหาไม่”

“การที่สื่อบอกเราว่าเหมือน “เปาบุ้นจิ้น” นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิพากษา แต่หมายถึงเรามีความยุติธรรมในจิตใจ” ทนายสงกานต์

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

พลังพล คงเสรี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผมอยากสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์ให้ คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก