Select Page

 

Photographer

 

 

 

หัวใจถ่ายภาพ คือ
การปลูกต้นไม้
ดอกไม้งามๆในหัวใจเด็ก
เพื่อที่สุดแล้ว
เขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
เห็นคุณค่าและศักยภาพ
ความดีงามที่มีอยู่ในตนเอง

นพดล ปัญญาวุฒิไกร

หัวใจถ่ายภาพ

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ: นพดล ปัญญาวุฒิไกร

{

หัวใจถ่ายภาพคือการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามๆ ในหัวใจเด็ก เพื่อที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าและศักยภาพความดีงามที่มีอยู่ในตนเอง สามารถที่จะพึ่งพิงและยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม

นพดล ปัญญาวุฒิไกร หัวใจถ่ายภาพ

มันจำเป็นนักหรือที่คนด้อยโอกาสจะต้องไร้โอกาส สิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่า มันเป็นไปได้

ด้วยแรงบันดาลใจจากอาจารย์ธวัช มะลิลา บุคคลผู้อยากเห็นการถ่ายภาพสามารถสร้างความสุขให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ได้จุดประกายให้ศิษย์อย่าง ครูฉุน นพดล ปัญญา-วุฒิไกร และเพื่อนกลุ่ม PICT4ALL ตั้งใจที่จะใช้ความรู้ด้านการถ่ายภาพที่พวกเขารักเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุด โดยริเริ่มทำโครงการ “สอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ” ภายใต้ชื่อ “หัวใจถ่ายภาพ” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพเพื่อที่จะมีเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดกับสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่แสดงศักยภาพที่ช่วยเรียกคืนความมั่นใจให้ผู้พิการทางสายตากล้าที่จะยืดหยัดใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองในสังคมอีกครั้ง

แม้ว่าการถ่ายภาพที่ต้องอาศัยการมองเห็นสำหรับคนตาบอดนั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมองว่าเป็นไปได้ยากยิ่ง แต่ครูฉุนกลับมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าความพิการไม่อาจทำลายโอกาสการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ เขาใช้เวลาค้นคว้าวิธีการสอนคนตาบอดถ่ายภาพจากสื่อต่างๆ กว่า 3 เดือน แต่ก็ไม่พบคู่มือใดๆ จนสุดท้ายครูฉุนได้ทดลองปิดตาออกตระเวนถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเป็นเวลากว่า 27 ชั่วโมงใน 3 วัน เพื่อค้นหาวิธีการจากประสบการณ์ตรง จนได้ค้นพบวิธีถ่ายภาพที่อาศัยประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ทั้ง หู จมูก และอวัยวะต่างๆ ซึ่งเมื่อนำมาพัฒนาเข้ากับทักษะการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานที่เขามีก็ทำให้ได้เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับหรับคนตาบอดที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูฉุนยังนำหลักวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพมาปรับใช้โดยการเลือกใช้เลนส์ 28 มม. และใช้วิธีนับก้าวในการถ่าย การกะระยะด้วยอวัยวะในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับทักษะด้านประสาทสัมผัสของนักเรียนมากที่สุดจนออกมาเป็นนวัตกรรมการสอนที่เกิดประโยชน์และสร้างความสุขให้กับผู้พิการทางสายตายกว่า 300 คนที่ได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพจากครูฉุนและเพื่อนในนามกลุ่ม PICT4ALL มาแล้ว

ภาพถ่ายจากนักเรียนของครูฉุนคือผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่พลิกมุมมองของสังคมที่มีต่อผู้พิการไปอย่างสิ้นเชิง แต่มากกว่านั้นคือการปลดล็อคมุมมองของผู้พิการทางสายตาที่เคยมีต่อตนเองว่าแท้จริงแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและเปี่ยมด้วยศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าใคร นอกจากนี้ครูฉุนและโครงการสอนคนตาบอดถ่ายภาพยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้จิตอาสามากมายเข้ามาฝึกอบรมเพื่อเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ผู้พิการทางสายตาจนสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ด้วยภาพถ่ายจากความสามารถของเขาเองอย่างภาคภูมิใจ

“ความงามของภาพเกิดจากการที่คนตาดีบอกเขาว่าภาพที่ถ่ายสวยเพียงใด นั่นล่ะคือความสุขที่เขาได้รับ”

“หัวใจถ่ายภาพคือการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามๆ ในหัวใจเด็ก เพื่อที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าและศักยภาพความดีงามที่มีอยู่ในตนเอง สามารถที่จะพึ่งพิงและยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม” นพดล

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คนที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตที่ตั้งใจมาเพื่อจะคว้ามันไปจริงๆ และจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งที่คุณได้รับ

บัณฑูร ล่ำซำ

Reengineering ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องคาถาวิเศษ ซึ่งเป่าลงไปแล้วองค์กรนั้นจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ไม่ดีเป็นดี