Select Page

 

 

Pharmacist

 

 

 

การช่วยให้คนจน
เข้าถึงยารักษาโรคได้
ในราคาไม่แพง
คือหลักแห่งความยุติธรรมในสังคม
และสิ่งนี้คือเหตุผลที่ดิฉัน
ต้องการสอนให้คนท้องถิ่นผลิตยา
เพื่อพวกเขาจะได้พึ่งพาตนเองได้

ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

เภสัชกรผู้สอนคนจนผลิตยา

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
วันเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2495

ประสบการณ์ :

  • หลังเรียนจบปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยบาธ (Bath) ประเทศอังกฤษ เป็น ผู้บุกเบิกแผนกวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมในประเทศไทยที่คิดค้นพัฒนา ผลิตยาต้านเอสด์มากกว่า 10 ชนิด ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก, ปี 2551ได้รับ รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียจากนิตยาสาร รีดเดอร์ ไดเจส, ปี 2552 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ฯลฯ และเรื่องราว ของเธอถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนต์เรื่อง A Right to Live-AIDS medication for Millions (2006) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ กฤษณา ไกรสินธุ์ (Krisana Kraisintu Foundations, KKF) ที่จัดตั้งขึ้นจากทุนส่วนตัวเพื่อทำงานให้กับสังคม
{

การช่วยให้คนจนเข้าถึงยารักษาโรคได้ในราคาไม่แพง คือหลักแห่งความยุติธรรมในสังคม และสิ่งนี้คือเหตผลที่ดิฉันต้องการสอนให้คนท้องถิ่นผลิตยา เพื่อพวกเขาจะได้พึ่งพาตนเองได้

ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรผู้สอนคนจนผลิตยา

“ตัวคนเดียวคงไม่สามารถทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันได้ ความยุติธรรมก็ไม่มีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเป็นจุดๆ หนึ่งที่เราจะช่วยได้สักคนเดียวก็ยังดี ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย”

ความร่ำรวยและความยากจน เป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้คนจนจำนวนมากบนโลกใบนี้จำนนต่อความทุกข์อย่างไม่มีทางเลือก เพราะไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคาแพง ซึ่งในมุมมองของ ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ความไม่เท่าเทียมเช่นนี้ก็ไม่ต่างจาก “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างคนจน” และนั่นทำให้เธออุทิศชีวิตทำงานด้านการวิจัย ค้นคว้า ผลิตยา ที่มากกว่าการช่วยชีวิตคน คือสร้างความยุติธรรมทางสังคมด้วยการสอนคนจนผลิตยา

หลังจากประเทศไทยโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตยาต้านเอดส์มากกว่า 10 ชนิด ช่วยเหลือคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้มียารักษาคุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ ดร.กฤษณา ต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ทั้งรัฐบาลไม่สนับสนุน การต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องสิทธบัตร แต่เมื่อใจความสำคัญอยู่ที่การช่วยเหลือไม่ให้คนต้องตาย เพราะเข้าไม่ถึงยารักษา ดร.กฤษณา ก็นำศักยภาพออกมาต่อสู้อย่างไม่ขลาดกลัว กระทั่งผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ในไทยได้รับยารักษาอย่างทั่วถึงจึงออกเดินทางลำพังไปสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความยากจนอย่างแอฟริกา ด้วยเหตุผลเดียว คือเคารพในความเป็นคนที่ ดร.กฤษณา มองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับยา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยความเข้าใจต่อความทุกข์ ข้อจำกัด ซึ่งทำให้ ดร.กฤษณา ค้นพบวิธีการที่ช่วยให้คนแอฟริกาเรียนรู้กระบวนการจนสามารถก่อตั้งโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยารักษามาลาเรียด้วยตัวเองได้ถึง 17 ประเทศ

การทำงานที่ข้ามพ้นจากพรมแดนประเทศที่มุ่งไปสู่การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่หวาดกลัวต่ออันตรายของ ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกที่รับรู้เรื่องราวของดร.กฤษณาให้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกร ที่ไม่ใช่แค่การผลิตคิดค้นยา แต่คือการช่วยทำให้ยาสามารถรักษาได้ทั้งโรคและความยุติธรรมทางสังคม

“ที่ที่เรามีความสุข คือที่ที่เราทำงาน ที่ที่เราได้สนับสนุนช่วยเหลือคน ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหน ศาสนาไหนก็คนเหมือนกัน ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับช่วยให้เขาเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้”

“การช่วยให้คนจนเข้าถึงยารักษาโรคได้ในราคาไม่แพง คือหลักแห่งความยุติธรรมในสังคม และสิ่งนี้คือเหตผลที่ดิฉันต้องการสอนให้คนท้องถิ่นผลิตยา เพื่อพวกเขาจะได้พึ่งพาตนเองได้” ศ.ภญ.ดร.กฤษณา

สลา คุณวุฒิ

ผมเป็นแบบทุกวันนี้ได้ เพราะหัวใจความเป็นครู ผมลาออกจากราชการแต่ไม่เคยลาออกจากความเป็นครู