Select Page

 

Pharmacist

 

ยาแผนปัจจุบัน
เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน
แต่มนุษย์เราอยู่กับต้นไม้
อยู่กับธรรมชาติสภาพแวดล้อม
มีการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด
โดยใช้พืชสมุนไพร
ที่อยู่รอบๆ ตัวมานาน

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

หมอยาผู้ชุบชีวิตภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

ประสบการณ์ :

  • ผู้ริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรในการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย 2551
  • เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี 2553
  • เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี 2553
{

ยาแผนปัจจุบันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน แต่มนุษย์เราอยู่กับต้นไม้ อยู่กับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม มีการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดโดยใช้พืชสมุนไพรที่อยู่รอบๆ ตัวมานาน

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หมอยาผู้ชุบชีวิตภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

“ยุคของเราเป็นยุคที่มีการสูญหายของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นการสูญหายของทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายหายไปกับคนรุ่นเรา เราสูญเสียองค์ความรู้เหล่านี้ไป ทั้งๆ ที่มันเกิดมากับความเป็นมนุษย์ ความเป็นชาติพันธุ์ของเรา”

กลีเซอรีนเสลดพังพอนตัวเมียพญายอที่ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแทนยารักษาโรคจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก ในปี 2529 คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคพื้นฐานของคนไทย ที่เกิดขึ้นโดย “หมอต้อม” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

หมอต้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจกว่า 30 ปีให้กับการเดินทางค้นคว้าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชพรรณของหมอยาพื้นบ้าน กระทั่งสามารถชุบชีวิตภูมิปัญญาของหมอยาสมุนไพรที่ถูกลืมให้กลับมาเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อีกครั้ง

หมอต้อมพิสูจน์ให้คนไทยเชื่อมั่นและหันมาใช้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของชาติดูแลรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศอีกต่อไป สร้างแรงส่งให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในรูปแบบร่วมสมัยและใช้ได้จริงกับชีวิตยุคปัจจุบัน

หมอต้อมถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่นำพาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยก้าวข้ามยุคขาดพร่องในรอยต่อให้มีอนาคตบนโลกต่อไป ทำให้หมอต้อมเป็นแรงบันดาลใจผู้กระตุกและกระตุ้นให้คนไทยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่กำลังจะสูญหายไปจากชาติพันธุ์ของเราอย่างภาคภูมิ

องค์ความรู้ไม่ได้อยู่เพียงในตำรา แต่มันอยู่ในผู้คน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าฮียุ่ม หรือสมุนไพรชนิดใด มันมีอยู่ในแผ่นดินของเรา ฝังแฝงอยู่ในตัวคน มันอยู่ในสังคมเรา เราเอาความรู้ที่อยู่ในแผ่นดินของเรามาให้ผู้คนใช้”

“ยาแผนปัจจุบันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน แต่มนุษย์เราอยู่กับต้นไม้ อยู่กับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม มีการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดโดยใช้พืชสมุนไพรที่อยู่รอบๆ ตัวมานาน” หมอต้อม

สลา คุณวุฒิ

ผมเป็นแบบทุกวันนี้ได้ เพราะหัวใจความเป็นครู ผมลาออกจากราชการแต่ไม่เคยลาออกจากความเป็นครู