Select Page

 

 

Online Businessperson

 

 

 

อยากทำงาน
ที่ไม่เพียงได้เงิน
แต่ได้ใช้ความถนัด
ช่วยเหลือคนอื่น
และให้คุณค่า กับชีวิตด้วย

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

ผู้ออกแบบ นวัตกรรม Healthtech
ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล (ฟ้า)
วันเกิด : 3 มีนาคม 2529
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

  • ชื่นชอบศิลปะการดีไซน์ตั้งแต่เด็ก แต่เริ่มต้นทำงานผู้แทนบริษัทยาให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ระหว่างทำงานมองเห็นปัญหาหมอไม่พอกับคนไข้ หมอไม่ตรงโรค จึงคิดออกแบบ ZeekDoc จากความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ในวงการด้านสุขภาพมานานบวกกับความคิดสร้างสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนไข้ได้พบกับแพทย์เฉพาะทางได้รักษาอย่างถูกต้องและลดค่าใช้จ่าย สร้างธุรกิจเพื่อสังคมที่หวังผลกำไรให้ผู้คนสุขภาพดีถ้วนหน้า
{

อยากทำงานที่ไม่เพียงได้เงิน แต่ได้ใช้ความถนัดช่วยเหลือคนอื่นและให้คุณค่า กับชีวิตด้วย

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล   ผู้ออกแบบ นวัตกรรม Healthtech  ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน

“ZeekDoc เป็นสะพานให้คนไข้และแพทย์เฉพาะทางให้มาเจอกัน เป็นนวัตกรรมสุขภาพออนไลน์ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น”

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ออกแบบแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่หวังไกลไปสู่สังคมสุขภาพดีแบบยั่งยืน หนึ่งในผู้ก่อตั้ง ZeekDoc องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมด้าน Health tech ที่เข้ามุ่งเข้าไปแก้ปัญหาด้านสุขภาพ คิดค้นโมเดลที่ทำให้คนไข้ได้มีโอกาสพบแพทย์เฉพาะทางได้สะดวกมากขึ้น

วลัยพรรณ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ZeekDoc จากการสังเกตปัญหาที่พบว่าในประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายและมีความสามารถ แต่คนไข้ส่วนใหญ่กลับประสบปัญหาการตามหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น วลัยพรรณ  มองเห็นช่องว่างตรงนี้จึงคิดสร้างเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาจะลดช่องว่างระหว่างหมอกับคนไข้ สร้างเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไข้และหมอเพิ่มขึ้น

วลัยพรรณ ร่วมสร้างสรรค์ Platform ZeekDoc เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยค้นหาสถานพยาบาล คลินิก แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเฉพาะโรค เช่น กระดูกและข้อ หูคอจมูก กุมารเวช ฯลฯ บันทึกเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยระบบ 2 ภาษา เปิดให้คนไข้ทั้งไทยและต่างชาติ ได้ค้นหาแพทย์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดในพื้นที่ใกล้บ้าน  ได้ดูประวัติความเชี่ยวชาญและตารางเวลาของหมอ ทำการนัดหมายได้ทันทีผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนนัดหมาย ช่วยลดภาระงานพยาบาล โดยเปิดให้คนไข้ใช้ระบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำนัดหมาย คนไข้มีโอกาสเจอหมอสะดวกขึ้น นายแพทย์ได้เจอกับคนไข้ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเอง เป็นนวัตกรรมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ เป็นธุรกิจ Health tech เพื่อพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

วลัยพรรณ คือหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ต้นทุนและความถนัดของตัวเอง ช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อคนอื่น โดยหวังเพียงรอยยิ้มและกำลังใจเล็กๆ จากผู้ใช้บริการมากกว่ารายได้ผลกำไรทางธุรกิจ วลัยพรรณ ใช้ความรู้ที่เรียนมาทางด้านเภสัชกรบวกกับประสบการณ์ ในการรับฟังคำปัญหาด้านสุขภาพ มีเครือข่ายแพทย์และสถานพยาบาลจากประสบการณ์ในการทำงาน ชื่นชอบเรื่องการออกแบบดีไซน์และการใช้ความคิดสร้างสรรค์หลอมรวมสิ่งเหล่านั้นแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของตัวเองที่อยากช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่กลับมาป่วยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

“ZeekDoc เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เป็นปลายเหตุคือป่วยแล้วหาหมอรักษา ความหวังของเราคืออยากให้คนดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่ต้น ทุกคนสุขภาพดีแบบยั่งยืนนั่นจะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเรา”

“อยากทำงานที่ไม่เพียงได้เงิน แต่ได้ใช้ความถนัดช่วยเหลือคนอื่นและให้คุณค่า กับชีวิตด้วย” ฟ้า

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

ตลอดมาสารคดีก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ผู้ผลิตรายการไม่พยายามต่อสู้ที่จะทำ รายการสารคดีก็เลยแทบจะสูญพันธุ์ในทางทีวี รายการสารคดีสามารถมีที่ทางในสังคม ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้

นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์

คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟูมากที่สุดกลับได้รับการดูแลน้อยที่สุดหมอประจำครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการที่เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น

ทน.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

การคิดแบบไม่มีกรอบทรงพลังมากกว่าการคิดนอกกรอบ เพราะกรอบของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน