Select Page

 

 

 

Online Businessperson

 

 

 

 

 

ผมพยายามค้นหาวิธีการ
ที่ทำให้ การช่วยเหลือสังคม
เป็นเรื่องง่ายๆ และทำได้ทุกวัน

อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์

ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโลก

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ (บูม)
วันเกิด : 16 พฤษภาคม 2529
การศึกษา :

  • อาชว์ เรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ 7 ปี เรียนมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติบางกออกพัฒนาและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในด้าน Management ที่ University of Warwick ประเทศอังกฤษ ฝันอยากเปลี่ยนโลกเมื่อเห็นโลกกว้าง เห็นความเหลื่อมล้ำและปัญหาของสังคม ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชื่อ

ประสบการณ์ :

  • ร่วมก่อตั้ง Socialgiver เป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำให้การใช้จ่ายเพื่อไลสไตล์กับการช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน
{

ผมพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้ การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องง่ายๆ และทำได้ทุกวัน

อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์  ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโลก

“ผมฝันอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น Socialgiver คือเครื่องมือที่จะทำให้ฝันของผมเป็นจริง” 

อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ผู้บริหารหนุ่มผู้ก่อตั้ง Socialgiver ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ผู้จุดประกายธุรกิจ Giving Economy ให้เป็นที่ยอมรับและฝันไกลไปถึงการเปลี่ยนโลก

หากกล่าวถึงการเปลี่ยนโลกหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว แต่ถ้าลองทำความรู้จักกับโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ จะเห็นความน่าสนใจและความเป็นไปได้ในอนาคตไม่ไกลจากนี้

Socialgiver เป็น Platform เสนอขายสินค้าบริการรูปแบบ GiveCard (Voucher) ให้กับผู้บริโภคแบบออนไลน์ในราคาพิเศษ ซึ่งสินค้าประเภทโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าบริการอื่นๆ เหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่าย และนำรายได้ร้อยละ 70 ไปสมทบทุนให้องค์การกุศลที่ทำโครงการช่วยเหลือสังคมผู้ซื้อ GiveCard นอกจากจะได้สินค้าบริการในราคาประหยัดแล้วยังได้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการอีกด้วย

Socialgiver นอกจากจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์แบบ startup แล้ว อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ สร้างสรรค์ให้ Socialgiver เป็นจุดเชื่อมต่อความต้องการของทุกฝ่ายให้มาเจอกันและจัดสรรประโยชน์ที่เหมาะสม ผู้บริโภคได้ใช้บริการในราคาพิเศษ กิน เที่ยว พักผ่อนและได้ระดมทุนช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมจากค่าบริการที่จ่ายไป ผู้ประกอบการได้ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยการสร้างประโยชน์จากบริการของตนเองที่ยังใช้ไม่เต็มขีดจำกัด มูลนิธิองค์กรเพื่อสังคมได้เพิ่มทุนสนับสนุนในการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต Socialgiver จึงถือเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ที่ได้ประโยชน์ทั้ง ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และสังคม เป็นนวัตกรรมทางสังคมชิ้นใหม่ของโลกที่สร้างสรรค์โดยคนไทยอย่างอาชว์ และทีมงาน ที่รวมตัวกันมาด้วยฝันเดียวกัน

อาชว์ เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เขาเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มองปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพยายามค้นวิธีการแก้ไข สร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันก็เป็นการเติมเต็มด้านจิตใจที่มุ่งมั่น ช่วยเหลือทำความดีเพื่อคนอื่นจะได้รับความสุขความอิ่มใจเป็นสิ่งตอบแทน เป็นผู้รับพลังใจและผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจในคราวเดียวกัน

“การทำกิจการเพื่อสังคมต้องใช้ความอึดสูง คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ แต่เมื่อเราตั้งใจสร้างสิ่งดีๆทำประโยชน์ให้สังคม สุดท้ายแล้วเราจะได้รับแรงสนับสนุน เราจะรู้สึกดี มีความรู้สึกเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน”

“ผมพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้ การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องง่ายๆ และทำได้ทุกวัน” บูม

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

ตลอดมาสารคดีก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ผู้ผลิตรายการไม่พยายามต่อสู้ที่จะทำ รายการสารคดีก็เลยแทบจะสูญพันธุ์ในทางทีวี รายการสารคดีสามารถมีที่ทางในสังคม ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้

นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์

คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟูมากที่สุดกลับได้รับการดูแลน้อยที่สุดหมอประจำครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการที่เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น

ทน.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

การคิดแบบไม่มีกรอบทรงพลังมากกว่าการคิดนอกกรอบ เพราะกรอบของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน