Select Page

 

 

Online Businessperson

 

 

 

ความฝันของเรา
คือการทำให้คนไทยสามารถ
เรียนรู้ได้สะดวกขึ้น
และเข้าถึงความรู้ดีๆ ได้มากขึ้น

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

ผู้สร้างการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเขียน Software จาก Dev Bootcamp ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท MBA จาก  Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา

 

{

ความฝันของเรา คือการทำให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น และเข้าถึงความรู้ดีๆ ได้มากขึ้น

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้สร้างการเรียนรู้ นอกห้องเรียน

คุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ หรือ บิ๊ก Co-founder & CEO ของ SkillLane ผู้ร่วมสร้างแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ทำให้คนวัยทำงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก จากทุกที่และทุกเวลา

คุณบิ๊ก เล่าว่า 94% ของคนไทยวัยทำงานต้องการที่จะเรียนรู้ๆ ทักษะใหม่ๆ แต่ 97% ของคนกลุ่มนั้นยังไม่ได้เริ่มเรียน เพราะว่าไม่มีเวลา ปกติทำงานกลับมาบ้านก็ดึกแล้วจะให้ไปเรียนตามสถาบันตอนเย็นก็ไปไม่ไหม วันหยุดก็อยากพักผ่อนอยู่กับครอบครัว ไม่สามารถแบ่งเวลาทั้งวันไปเรียนตามงานสัมมนาได้

คุณบิ๊กและคุณนัทเอกฉัตร อัศวรุจิกุลจึงได้สร้าง SkillLane ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาทีแพลตฟอร์ม เพื่อลงเรียนวิชาที่ตัวเองต้องการ และสามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ตามที่สะดวก มีเวลาแค่ 15 นาทีต่อวันก็สามารถเรียนทักษะใหม่ๆได้แล้ว

คุณบิ๊ก บอกว่า สตาร์ทอัพคือการทำอะไรใหม่ ๆและความเป็นสตาร์ทอัพ ทำให้เราต้องทดลองลงมือทำเองหมดทุกอย่าง แล้วค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ เปลี่ยน เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป ทุกวันนี้บนเว็บไซต์ Skill Lane มีคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 350 คอร์ส ทั้งเรื่องการเงิน คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ โดยตรง

คุณบิ๊ก ย้ำว่า ความท้าทายของงาน คือการเข้าใจลูกค้า ซึ่งกระบวนการตรงนี้จะต่างจากการทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งขายสินค้าที่มีอยู่มานานแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และเรียนรู้การต่อยอดจากความรู้เดิม แต่แพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์เป็นสิ่งใหม่ จึงไม่มีคนมาบอกเราได้ว่าเราต้องทำอย่างไรให้สำเร็จ ทำอย่างไรที่เรียกว่าดีที่สุด และทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน เราจึงต้องหาวิธีการที่จะเข้าใจลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆโดยผ่านการทดลองตลาดและทดสอบไอเดียใหม่ๆ กับผู้ใช้จริง และพยายามเรียนรู้จากตรงนั้นให้ได้มากที่สุด

นับได้ว่าคุณบิ๊กและทีมงาน Skill Lane เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษานอกห้องเรียนอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการของคนวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวเอง

วันนี้ Skill Lane กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพแถวหน้าของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จ โดยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม โดยนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับข้อจำกัดของชีวิตคน คือการเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง 

“คุณค่าของสิ่งที่เราทำคือการช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการศึกษาของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน เราเชื่อว่าการพัฒนา เริ่มต้นจากการเรียนรู้ ยิ่งเราทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น เราก็จะสามารถสร้างผลกระทบได้เยอะมากขึ้นตามกัน”

“ความฝันของเรา คือการทำให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น และเข้าถึงความรู้ดีๆ ได้มากขึ้น” ฐิติพงศ์

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

เวลาทำงาน ผมไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรมหาศาล เพราะเราเป็น service industry คุณภาพคือหัวใจสำคัญ เพราะ feedback loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า กำไรจะดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมีความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า ถ้าเห็นตรงกัน กำไรก็จะตามมา

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย