Select Page

 

Oceanologist

 

 

 

เราต้องคิดว่ามนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทะเลได้แค่ไหน
ไม่ใช่คิดว่าทะเลให้อะไรเราได้บ้าง

รศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

นักสมุทรศาสตร์
แนวหน้าในการอนุรักษ์ทะเลไทย

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7
{

เราต้องคิดว่ามนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทะเลได้แค่ไหน ไม่ใช่คิดว่าทะเลให้อะไรเราได้บ้าง

รศ.ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักสมุทรศาสตร์แนวหน้าในการอนุรักษ์ทะเลไทย

“การปลุกกระแสเป็นกระบวนการเท่านั้น เราต้องดูว่าผลลัพธ์คืออะไร ปลุกกระแสเรื่องวาฬบรูด้า ผลลัพธ์ของเราคือต้องเป็นสัตว์สงวนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ใช่ปลุกขึ้นมาแล้วเงียบไป ถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่ปลุก”

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหนึ่งในคนรักทะเลที่เลือกเอาชีวิตไปผูกพันเกี่ยวข้องกับท้องทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เลือกเรียนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย และกลับมาเป็นนักสมุทรศาสตร์คนสำคัญที่ทำให้คลื่นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลดังขึ้นอีกครั้ง ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค “Thon Thamrongnawasawat” โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นประเด็นสำคัญ

สิ่งที่ทำให้ ดร.ธรณ์ โดดเด่นเป็นนักสร้างกระแสที่สื่อมวลชนไม่อาจละสายตา คือ การมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม การปลุกกระแสของดร.ธรณ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ทำให้การแก้ปัญหาท้องทะเลถูกพูดถึงแล้วเงียบหายแต่เป็นเรื่องที่ทำได้จริงและเกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย อาทิ ร่วมผลักดันให้เกิด ‘พีพีโมเดล’ จนประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยฟื้นฟูทะเลและปะการังหลังจากโดนคลื่นสึนามิ มีส่วนร่วมเสนอปิดเกาะตาชัยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ผลักดันให้วาฬบรูด้า วาฬ โอบุระ ฉลามวาฬและเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์สงวนในรอบ 25 ปีของการประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อให้สัตว์ทะเลหายากมีกฎหมายคุ้มครองดูแลก่อนจะสูญพันธุ์จากธรรมชาติ การเผยแพร่สถาณการณ์หรือผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้นกับทะเลทางเฟสบุ๊คทำให้ประชาชนทั่วไปจำนวนมากสามารถเข้ามาเป็นฟันเฟืองร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งจากการกดไลค์ กดแชร์ และร่วมลงมือดูแลทะเลไทย

การดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลครั้งแล้วครั้งเล่ากว่า 40 ปี ดร.ธรณ์เป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวของท้องทะเลที่ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทั้งคนทำงานกับท้องทะเล นักท่องเที่ยว และว่าที่นักสมุทรศาสตร์ ให้เคลื่อนความรักไปสู่การปกป้องดูแลท้องทะเลไทยอย่างถูกต้องและยั่งยืน

“ทุกคนมีส่วนช่วยรักทะเลได้ เป็นหูเป็นตาช่วยกันทักท้วงความไม่ถูกต้องต่างๆ ให้เกิดกระแสและการเปลี่ยนแปลง เรื่องวาฬบรูด้าที่ขึ้นทะเบียน เป็นสัตว์สงวน เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุทยานแห่งชาติ เรื่องจับปลา การทิ้งทุ่นทิ้งสมอเรือก็เกิดจากการแชร์ ทุกคนรักทะเล รักป่าได้”

“เราต้องคิดว่ามนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทะเลได้แค่ไหน ไม่ใช่คิดว่าทะเลให้อะไรเราได้บ้าง” รศ.ดร.ธรณ์

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

เวลาทำงาน ผมไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรมหาศาล เพราะเราเป็น service industry คุณภาพคือหัวใจสำคัญ เพราะ feedback loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า กำไรจะดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมีความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า ถ้าเห็นตรงกัน กำไรก็จะตามมา

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย