Select Page

 

Marketer

 

ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จ
ก็ต้องพบกับความล้มเหลว
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุด
เพียงแต่เวลาล้มเหลว
เราต้องอย่า fail
จนไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน

รวิศ หาญอุตสาหะ

ผู้ปลุกความกล้า
ปั้นแบรนด์แป้งหอมศรีจันทร์
ให้เป็นเครื่องสําอางแบรนด์ไทย

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : รวิศ หาญอุตสาหะ
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ปริญญาโท Vanderbilt University, Nashville TN  สาขา Finance Career

ประสบการณ์ :

  • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ จำกัด, บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
  • Management Associate, CITIBANK N.A
  • วิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง SME branding และเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
{

ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จ ก็ต้องพบกับความล้มเหลว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุด เพียงแต่เวลาล้มเหลวเราต้องอย่า fail จนไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน

รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ปลุกความกล้า ปั้นแบรนด์แป้งหอมศรีจันทร์  ให้เป็นเครื่องสําอางแบรนด์ไทย

วันนี้หากใครได้เดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกเครื่องสำอางแน่นอนว่า “ผลิตภัณฑ์แป้งหอมศรีจันทร์” เป็นหนึ่งในสินค้าแบรนด์ไทย ที่ตั้งตระหง่านวางคู่กับผลิตภัณฑ์นำเข้าแบรนด์อื่นๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ทายาทรุ่นที่สามของศรีจันทร์สหโอสถ ตัดสินใจรีแบรนด์ “ผงหอมศรีจันทร์” ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุถึง 70 ปี ให้กลับมามีชีวิตชีวา เข้าถึงคนรุ่นใหม่จนเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดไทยและต่างชาติ

ความกล้าหาญและความตั้งใจในการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ทำให้คุณรวิศ เดินเครื่องที่จะปรับปรุงการทำงานทุกด้าน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนองค์กรจากที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แม้แต่เครื่องเดียว ให้กลายเป็นองค์กรที่ทันสมัยใช้ระบบปฏิบัติการระดับโลกอย่าง SAP ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แป้งประทินผิวศรีจันทร์ จากสินค้าที่ไม่เข้ากับยุคสมัย ให้ดูทันสมัยน่าใช้และโดนใจกลุ่มเป้าหมายใหม่มากขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ นอกจากเป็นที่กล่าวขวัญอย่างกว้างขวางแล้ว ยอดขายของศรีจันทร์กลับมาชิงพื้นที่ของส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างสง่างาม รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณรวิศ ให้ความสำคัญกับการทำการวิจัยกับลูกค้า เพื่อให้คิดค้นปรับปรุงสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งคุณรวิศมองว่ากลยุทธ์การทำวิจัยยังคงจำเป็นไม่ว่าจะยุคสมัยใด เพราะทำให้สามารถรู้สภาพการตลาด สภาพสินค้าได้จริง

“พอเราทำการวิจัยแล้ว เขาก็บอกว่า เราควรจะเริ่มทำสิ่งที่เราถนัดก่อนก็คือ พวกแป้งทั้งหลาย จากนั้นก็ขยับไปทำผลิตภัณฑ์อื่นเป็นขั้นตอนต่อไป” สำหรับกุญแจความสำเร็จนั้น คุณรวิศยึดถือการเป็นตัวของตัวเองในด้านความคิดและการทำงาน รวมทั้งเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ไม่ใช่การแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆ แต่การตลาดที่ดีคือการแข่งขันกับตัวเองที่ต้องท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันในทันท่วงทีนั่นเอง

วันนี้คุณรวิศ จึงเป็นคนต้นแบบที่เป็นนักการตลาดที่เก่งกาจในยุคดิจิตอลแบบหาตัวจับได้ยากท่านหนึ่ง การไม่หยุดเรียนรู้ และพร้อมเป็นผู้ให้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้คุณรวิศกลายเป็นไอดอลสำคัญของนักบริหารยุคใหม่ ที่สามารถหล่อหลอมบุคลากรในองค์กรที่มีความต่างทั้งวัยวุฒิ และประสบการณ์ ให้สามารถร่วมกันคิดและพัฒนาองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้สำเร็จอย่างงดงาม

“ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จ ก็ต้องพบกับความล้มเหลว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุด เพียงแต่เวลาล้มเหลวเราต้องอย่า fail จนไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน” รวิศ

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ถ้าเด็กส่วนใหญ่เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ

ณัฐวุฒิ ศรีหมอก

สำหรับเราใช้คำว่าพรสวรรค์ไม่น่าจะได้ ต้องใช้คำว่าความอยากเป็นและความพยายาม

ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล

เราทำความดี ใครจะว่าเราสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คิดว่าภาพที่เราสร้างเป็นภาพที่สวยงาม เป็นภาพที่สร้างแล้วสังคมมีความน่าอยู่