Select Page

 

 

 

Leader

 

 

 

 

 

 

ไม่ว่าเรา
จะผลิตความเจริญก้าวหน้า
อย่างไรก็แล้วแต่
สุดท้ายมันจะมาเป็นขยะ

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

ชายผู้ถักทอชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากกองขยะ

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
วันเกิด : 27 ธันวาคม 2497
การศึกษา :

  • จบ ม.3 หันมาค้าขายตั้งแต่อายุ 15 ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประสบการณ์ :

  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา UNDP (United Nations Development Programme) ด้านการจัดการ ขยะรีไซเคิล ประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ได้รับพระราชทานรางวัล “เข็มกลัดทองคำ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะเป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม
{

ไม่ว่าเราจะผลิตความเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมันจะมาเป็นขยะ

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ชายผู้ถักทอชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากกองขยะ

“วันหนึ่งเตี่ยกับแม่รู้ ก็ถูกต่อว่าหาว่าผมปกติดีหรือเปล่า บ้าหรือเปล่า ถึงมาเก็บขยะขาย หาว่าเป็นอาชีพที่สกปรก ต่ำ ทะเลาะกันมากประกาศ ตัดลูกกันเกือบ 3 ปี”

ใครจะรู้ว่าอาตี๋ลูกชายคนที่ 6 จากพี่น้อง 9 คนในครอบครัวคนจีนมีอาชีพค้าขายมีพี่น้องที่เรียนดีเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพ่อแม่ จะมีเพียงสมไทยเท่านั้นที่คิดเลิกเรียนตั้งแต่ ม.3 แล้วออกมาค้าขายชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ พ่อแม่ก็เบื่อที่จะห้ามเพราะอยากให้เรียน ชีวิตของสมไทยเข้าสู่จุดพลิกผันในวันหนึ่งที่เขาไปเห็นป้าเก็บขยะในวัดแล้วถามว่า ป้าจะเอาขยะไปไหน แกกลับบอกว่าขยะที่ไหนนี้มันเงินทองทั้งนั้น ทำให้ สมไทยสว่างด้วยปัญญาคิดได้ว่านี่คือ เงินจริงเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เก็บแล้วขายก็ได้เงิน แต่ครอบครัวไม่คิดออย่างนั้นพ่อประกาศตัดลูกถ้าทำอาชีพนี้ ดูเหมือนไม่มีอะไรมาหยุดความคิดของเขาได้ 3 ปีเต็มในการค่อยๆ เก็บ ค่อยทำรับซื้อและขยายกิจการทำให้อาตี๋กองขยะกลายเป็นเสี่ยสมไทยอีก 20 ปีต่อมา และพัฒนามาสู่ วงษ์พานิช อาณาจักรค้าขยะรีไซเคิลระดับชาติที่วันนี้มีสาขานับพันแห่งทั้งในและต่างประเทศ

จากเด็กไม่ตั้งใจเรียนมาเริ่มเรียนใหม่กับกศน.จนมาเรียนอีกครั้งที่ในมหาวิทยาลัยจนได้รับปริญญาดุษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นดร.สมไทย เพราะเขียนหนังสือเรื่องการคัดแยกขยะ และสร้างโรงงานรับซื้อขยะให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดและเรียนรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมต่อเนื่องและขยายความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการมากมาย สิ่งที่สมไทยรู้สึกมีความหมายกับชีวิตคือ การก่อตั้งธนาคารขยะครั้งแรกของโลก ที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดใหม่พันปี อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และปัจจุบันมีสาขามากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยปมแห่งความทุกข์ในครั้งอดีตที่ต้องกู้เงินธนาคารแล้วพวกเขาให้คำตอบว่าธุรกิจขยะไม่มีเครดิตพอที่ธนาคารควรจะเสี่ยง วันนี้ธนาคารขยะคำนี้กระจายออก คำว่ารีไซเคิลถูกทำให้ชัดยิ่งกว่ายุคสมัยไหน มีคนหนุ่มสาวผู้สนใจลงทะเบียนเรียนเพื่อประกอบการกิจการขยะอย่างต่อเนื่อง สมไทยยังออกเดินทางให้ความรู้ และรับเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความเชื่อมาตลอดชีวิตว่าขยะไม่ใช่เพียงความต่ำต้อย ความเน่าเหม็นแต่เป็นสัจธรรมแห่งความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

“การจัดการขยะต้องเมตตา ขยะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ถ้าธรรมมะเป็นอมตะ ขยะก็เป็นทอง ต้องทำให้ขยะเป็นทอง ขยะถึงจะไม่มี”

“ไม่ว่าเราจะผลิตความเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมันจะมาเป็นขยะ” ดร.สมไทย

พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

ธุรกิจบางคนมองว่าเป็นการเล่นการพนัน แต่ผมว่ามันไม่เหมือน เราลดความเสี่ยงด้วยการเรียนรู้ Success Story ความสำเร็จไม่ได้ง่าย ทุกอย่างมันต้องต่อสู้ ถ้าไม่มีการวางแผน ไม่มีการเตรียมตัว ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

วิกรม กรมดิษฐ์

ผมจะเป็นคนดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และส่งคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

ธนโชติ วิสุทธิสมาน

เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนสร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย ขึ้นมา จนตอนนี้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว เหมือนที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย