Select Page

 

Journalist

 

 

รายการข่าวต่างประเทศ
ที่มีความเข้าใจในมนุษย์
และประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็น
เราต้องมีรายการข่าวประเภทนี้
เป็นรายการที่ให้คนได้เปิดโลกทัศน์
เพื่อให้สังคมเติบโต

กรุณา บัวคำศรี

ผู้สร้างสารคดีเชิงข่าวต่างประเทศแนวใหม่

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : กรุณา บัวคําศรี
วันเกิด : 27 ตุลาคม 2513
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • รับทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษไปศึกษาต่อปริญญาโท จาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ :

  • เริ่มต้นการทำงานที่หนังสือพิมพ์ BangkokPost
  • ร่วมงานกับบรรษัทกระจายเสียง แห่งชาติออสเตรเลีย (ABC) ซึ่ง เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของ ประเทศ
  • ผู้ประกาศข่าว
{

รายการข่าวต่างประเทศที่มีความเข้าใจในมนุษย์และประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็น เราต้องมีรายการข่าวประเภทนี้ เป็นรายการที่ให้คนได้เปิดโลกทัศน์เพื่อให้สังคมเติบโต

กรุณา บัวคำศรี ผู้สร้างสารคดีเชิงข่าวต่างประเทศแนวใหม่

“จากชีวิตของการเป็นผู้ประกาศ นั่งอ่านข่าวอยู่ในห้องส่ง เราตัดสินใจออกมาทำงานภาคสนามทำรายการสารคดีข่าวประเภทนี้แทน ส่วนหนึ่งเพราะการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากมาทำงานหน้าจอ การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลทำให้มีคนทำงานทีวีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังมีบางอย่างหายไป นั่นก็คือรายการข่าวต่างประเทศที่เราสัมผัสได้ รายการข่าวที่มีชีวิตและจิตวิญญาน ของผู้คน ซึ่งต้องถ่ายทอดผ่านทางภาพและทักษะการเล่าเรื่องที่ผู้เล่าต้องมีภูมิรู้ทางสังคม”

ในแวดวงสื่อมวลชน กรุณา บัวคำศรี คือนักข่าวรุ่นใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในลำดับต้นๆ ของประเทศ ที่มีทั้งความเป็นนักข่าวภาคสนามและการเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงซึ่งเป็นที่จดจำของผู้คนในวงกว้าง ไม่ว่าจะในฐานะผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการตอบโจทย์ของไทยพีบีเอสในขณะนั้น ผู้ประกาศข่าวหลักข่าวภาคเที่ยงของช่อง 3 รวมไปถึงผู้อ่านข่าวรายการสามมิติแทน “กิตติ สิงห์หาปัด”

16 ปีบนเส้นทางการเป็นนักข่าว กรุณา ทำข่าวมาหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันคือ การทำข่าวต่างประเทศจากสถานที่จริงในประเด็นที่ทำให้สังคมได้เรียนรู้หรือถอดบทเรียนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิผู้หญิง ความมั่นคงทางอาหาร สงครามและความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้จากข่าวต่างประเทศหลายๆ ครั้งขาดอารมณ์และจิตวิญญาน ขาดตัวละครและขาดความเข้าใจในมนุษย์ หนทางเดียวที่จะทำให้ข่าวเป็นแบบนั้นได้ คือ การลงไปพื้นที่จริง ไปคุยกับคน เช่น ถ้าอยากเข้าใจเรื่องสงครามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ก็ต้องเข้าคุกไปคุยกับคนเสพคนที่ถูกจับ คุยกับมือปืนที่ช่วยตำรวจฆ่าตัดตอน อยากเข้าใจเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ต้องไปโมซุล ฐานที่มั่นสุดท้ายของไอเอสในอิรัก ไปคุยกับคนที่รบกัน คุยกับผู้ลี้ภัย หาตัวละครในชีวิตจริงเพื่อให้เรื่องหรือประเด็นข่าวมีชีวิตขึ้นมา เป็นสะพานให้ผู้รับข่าวสารข้ามไปเข้าใจปรากฎการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องโสเภณีในเนเธอร์แลนด์ ดูจบแล้วคนต้องได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมที่นั่นจึงทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายได้ เรื่องผู้ลี้ภัย ดูจบแล้วต้องเข้าใจเหตุผลของแต่ละคนรวมถึงความซับซ้อนของปัญหาได้เป็นต้น และนี่เป็นเหตุผลให้เธอเปลี่ยนตัวเองจากผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ไปสู่ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่ “รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 รูปแบบรายการคือการที่เดินทางลงพื้นที่ สัมผัสชีวิตผู้คนจากสถานที่จริง ทำให้เธอและทีมงานเจาะลึกเนื้อหาได้อย่างรอบด้าน และนำเสนอให้เข้าใจง่าย มีความสดใหม่ และมีการวิเคราะห์ผลซึ่งจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ที่จะช่วยให้เกิดการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในยามวิกฤติ หรือ โอกาส

ความสามารถของกรุณา บัวคำศรี ไม่ใช่แค่การเป็นนักข่าวคุณภาพมากประสบการณ์ หากแต่เธอยังเป็นนักสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดรายการสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่ซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีการเติบโตทางความคิด ทัศนคติ ตลอดจนความรู้ที่เป็นปัจจุบันต่อสถานการณ์ทั่วโลก และการทำข่าวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดขึ้นย่อมเป็นแรง บันดาลใจที่จะส่งไม้ต่อให้นักข่าวรุ่นใหม่ใช้ความสามารถทางวิชาชีพสร้างผลกระทบด้านบวกให้สังคมในมิติใหม่ๆ ต่อไป

“เสน่ห์ของการลงพื้นที่ไปทำข่าว มันไม่ใช่เพียงให้เรารู้แค่เรื่องราวในสถานที่จริงแต่มันทำให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลง”

“รายการข่าวต่างประเทศที่มีความเข้าใจในมนุษย์และประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็น เราต้องมีรายการข่าวประเภทนี้ เป็นรายการที่ให้คนได้เปิดโลกทัศน์เพื่อให้สังคมเติบโต” กรุณา

พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

ธุรกิจบางคนมองว่าเป็นการเล่นการพนัน แต่ผมว่ามันไม่เหมือน เราลดความเสี่ยงด้วยการเรียนรู้ Success Story ความสำเร็จไม่ได้ง่าย ทุกอย่างมันต้องต่อสู้ ถ้าไม่มีการวางแผน ไม่มีการเตรียมตัว ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

วิกรม กรมดิษฐ์

ผมจะเป็นคนดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และส่งคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

ธนโชติ วิสุทธิสมาน

เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนสร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย ขึ้นมา จนตอนนี้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว เหมือนที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย