Select Page

 

Journalist

 

พวกเราอีจันเชื่อว่า
การทำข่าวเผยแพร่ตีแผ่ความจริง
และยืนข้างความเป็นธรรม
โดยปราศจากผลประโยชน์ด้านมืด
คือความจำเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ

อีจัน

นวัตกรรมข่าวอาชญากรรม
บนโลกออนไลน์

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

  • เพจอีจัน เกิดจากการรวมตัวของนักข่าวที่มีประสบการณ์ทำข่าวอาชญากรรมมากว่า 20 ปี อาทิ รายการทำผิดอย่าเผลอ, ห้องสืบสวนหมายเลข 9, อาชญากรรมหน้า 1 และแฟ้มสืบสวน
  • เพจอีจัน เริ่มต้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559 มีคนกดไลค์กว่า 4,237,948 คน และมีคนกดติดตามมากกว่า 4,680,600 คน
{

พวกเราอีจันเชื่อว่าการทำข่าวเผยแพร่ตีแผ่ความจริงและยืนข้างความเป็นธรรม โดยปราศจากผลประโยชน์ด้านมืดคือความจำเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ

อีจัน นวัตกรรมข่าวอาชญากรรม บนโลกออนไลน์

“เพจอีจันคือการทำข่าวอีกแบบหนึ่ง จากที่เป็นรายการทีวีแล้วมาทำออนไลน์ เราคิดเหมือนเดิมไม่ได้เพราะสื่อมันคนละชนิด คนเสพมีวิธีคิดแตกต่างกันเราต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าคนในโลกออนไลน์กับคนในทีวีเป็นยังไง มันต่างกัน”

ขณะที่สื่อกระแสหลัก ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยต้องหันทิศวิ่งตามกระแสผู้บริโภคข่าวสารให้ทันความรวดเร็วของโลกออนไลน์ อีจัน เพจข่าวอาชญากรรมหน้าใหม่ได้รับความสนใจด้วยยอดไลค์กว่า 4,237,948 คน และมีคนกดติดตามเกิน 4,680,600 คนในเวลาอันสั้น

เบื้องหลังของเพจอีจัน คือการรวมตัวกันของนักข่าวอาชญากรรมที่มีประสบการณ์ทำข่าวคดีมายาวนานกว่า 20 ปี แต่เมื่อต้องเคลื่อนพื้นที่นำเสนอข่าวจากสื่อกระแสหลักมาสู่ความผันผวนของโลกออนไลน์ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้อีจันแตกต่างจากเพจข่าวในโลกอ่อนไลน์อย่างชัดเจน ที่แม้จะเป็นข่าวอาชญากรรมเดียวกัน แต่ประเด็นที่เพจอีจันนำเสนอมักมีข้อมูลเชิงลึกที่สกัดประเด็นได้อย่างแหลมคม และสรุปใจความสำคัญให้สังคมต้องติดตาม การค้นพบจุดยืนระหว่างความหวือหวาของโลกออนไลน์กับคุณภาพของการทำงานแบบนักข่าวมืออาชีพของอีจัน เป็นนวัตกรรมการนำเสนอข่าวอาชญากรรมในโซเชียลมีเดียที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่ของความรวดเร็ว ต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และไม่ใช่แค่การทำงานด้วยจรรยาบรรณของนักข่าวเท่านั้น อีจันยังมีการจัดการแฟ้มข่าว ประสานการช่วยเหลือผู้เสียหาย สืบพยานหลักฐานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ขณะเดียวกันข่าวของอีจันก็ชี้เหตุและผล กระตุ้นให้คนในสังคมเรียนรู้ความรุนแรงของอาชญากรว่ามีภูมิหลังหรือปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการกระทำ เพื่อให้คนในสังคมไม่ใช่แค่เสพข่าวหากแต่ได้สังเคราะห์บทเรียนผ่านประเด็นข่าวที่นำเสนอไปด้วย

ไม่เพียงแต่ตีแผ่ความจริงและยืนข้างความเป็นธรรมเท่านั้น คุณภาพงานข่าวของเพจอีจันได้สร้างวัฒนธรรมการทำข่าวและเสพข่าวที่ไม่ใช้คำหยาบ ให้เกียรติผู้เสียหายและไม่ใส่ร้ายผู้อื่น ซึ่งเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้คนในแวดวงสื่อมวลชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานข่าวอาชญากรรมเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาชีพนักข่าวที่ช่วยให้ความเป็นธรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคม

“อีจันเป็นเพจที่ประกาศแต่เรื่องจริง และมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ทันต่อทุกกลโกงและความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบของสังคม”

“พวกเราอีจันเชื่อว่าการทำข่าวเผยแพร่ตีแผ่ความจริงและยืนข้างความเป็นธรรม โดยปราศจากผลประโยชน์ด้านมืดคือความจำเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ” อีจัน

กรุณา บัวคำศรี

รายการข่าวต่างประเทศที่มีความเข้าใจในมนุษย์และประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็น เราต้องมีรายการข่าวประเภทนี้ เป็นรายการที่ให้คนได้เปิดโลกทัศน์เพื่อให้สังคมเติบโต

จตุรงค์ สุขเอียด

ถ้านักข่าวไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้น เราจะทำข่าวไปทำไม