Select Page

 

Homeschooling Parent

 

ถ้าเด็กส่วนใหญ่
เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ
ก็จะเป็นผู้ใหญ่
ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ห้องเรียนชีวิตกับวิทย์พ่อโก้

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ดร.พงศกร สายเพ็ชร์
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี ด้านฟิสิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย
  • ปริญญาเอก ด้าน Biomedical Physics จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

ประสบการณ์ :

  • อาจารย์พิเศษวิชา Scientific Research and Presentations วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โปรแกรมเมอร์สร้างซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
  • ครูอาสาสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ และกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม
{

ถ้าเด็กส่วนใหญ่เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ ห้องเรียนชีวิตกับวิทย์พ่อโก้

“วิทยาศาสตร์ทำให้เด็กหัวเราะได้และมันจะจุดประกายความอัศจรรย์ใจของพวกเขา”

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์การแพทย์ จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และ คุณพ่อลูกสามที่เลือกจัดการศึกษาให้ลูกเอง เพราะจากประสบการณ์เป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย เขาพบว่าระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้นั้นเต็มไปด้วยการยัดเยียดวิชาการ สอบแข่งขัน ใช้เวลาเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาย่อย สอบเสร็จแล้วก็ลืม วิทยาศาสตร์จึงไม่ถูกนำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งนับเป็นการศึกษาที่ทำลายศักยภาพของมนุษย์อย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อลูกทั้ง 3 คนของเขาทยอยเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ เขาจึงอาสาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนรู้ของลูก จนเริ่มเข้าไปสอนประจำให้เด็กๆ รวมถึงตามไปสอนระดับประถมที่ลูกเรียนในกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ช่วยกันจัดการศึกษาให้ลูก

วิชาวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ เรียนกับพ่อโก้นั้น แตกต่างไปจากวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนทั่วไป เขาออกแบบเครื่องมือมาเล่นกับเด็กๆ ชวนคิด ชวนให้คาดเดา เต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับการทดลองที่เด็กๆ จะเรียนรู้การสังเกต บันทึกผล และตรวจสอบการคาดเดาของตนเอง แล้วจึงค่อยเรียนรู้กฎของวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์ของพ่อโก้ไม่ต้องกางหนังสือเพื่อท่องจำ คำนวน หากแต่การหลอก เล่น เดา แล้วร่วมกันตรวจสอบ ได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีพ่อโก้ช่วยเชื่อมโยงเข้าสู่ปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง เด็กค่อยๆ ซึมซับหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้จักแยกแยะ มีเหตุผล ไม่ถูกหลอกได้ง่ายๆ นอกจากนี้ทุกกิจกรรมเรียนรู้ที่พ่อโก้ออกแบบล้วนสร้างสรรค์มาจากอุปกรณ์ที่หาได้รอบๆ ตัว และมีการบันทึกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองและครูที่สนใจสามารถนำกิจกรรมไปใช้ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้

การให้ความสำคัญกับการศึกษาสำหรับเขาแล้วย่อมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะลูกๆ ของเขาเท่านั้น เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่เขาคิดออกแบบวิธีการสอนเพื่อให้การศึกษาโดยไม่ทำลายความสงสัยใคร่รู้ การตั้งคำถาม และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้สร้างแรงกระเพื่อมทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปกครอง รวมไปถึงคนในแวดวงการศึกษาให้ลุกขึ้นเป็นแนวร่วมในการสร้างทางเลือกด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานที่ไม่ใช่เพียงการท่องจำเพื่อสอบวัดผล แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะนำศักยภาพออกมาใช้สร้างสรรค์ชีวิตและประโยชน์สุขให้แก่สังคม

“เราควรจะช่วยเหลือเด็กๆ ให้เขาได้ศึกษาและเติบโตในมุมที่เขายังสามารถรักษาความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้ต่อไปได้เพื่อในอนาคตเขาจะได้สร้างอนาคตที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรายังจินตนาการไม่ออกเลยด้วยซ้ำ”

“ถ้าเด็กส่วนใหญ่เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ” ดร.พงศกร

วลัยพรรณ ฉันท์มิตรกุล

อยากทำงานที่ไม่เพียงได้เงิน แต่ได้ใช้ความถนัดช่วยเหลือคนอื่นและให้คุณค่า กับชีวิตด้วย

ยอด ชินสุภัคกุล

ทำงานต้องมีเป้าหมาย และไม่สนใจคู่แข่ง มุ่งหน้าทำตามสิ่งที่เป็นเป้าหมาย