Select Page

 

 

Graphic Designer

 

 

 

เราค่อนข้างมั่นใจ
ว่าเราเป็นคนสร้างกระแส
อินโฟกราฟิกในไทยขึ้นมา
จนตอนนี้อินโฟกราฟิก
กลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว

ธนโชติ วิสุทธิสมาน

ผู้นำการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้สังคมไทยด้วยคำว่า
“Infographic”

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ธนโชติ วิสุทธิสมาน

ประสบการณ์ :

  • CEO จาก Infographic Thailand
{

เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนสร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย ขึ้นมา จนตอนนี้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว เหมือนที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย

ธนโชติ วิสุทธิสมาน ผู้นำการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้สังคมไทยด้วยคำว่า “Infographic”

หากย้อนกลับไปในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าหลายคนยังไม่ชินหรือรู้จักกับคำว่า “Infographic” และไม่เข้าใจว่าจะสามารถนำมาสื่อสารได้ทางไหน และทำอย่างไรให้ผู้คนเข้าใจและสื่อสารได้ครบถ้วน กระบวนความ แต่ คุณเดียร์-ธนโชติ วิสุทธิสมาน CEO จาก Infographic Thailand กลับสวนทางกับความคิดเหล่านั้น เขาปลุกปั้น Infographic ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการเปิดเว็บไซต์ Aommoney โดยมีการจัดทำเนื้อหาที่รวมกับการออกแบบกราฟฟิคให้น่าสนใจ นำเสนอเนื้อหาข้อมูลด้านการเงินที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่ายสำหรับคนไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยได้เริ่มเรียนรู้และเข้าใจคำว่า “Infographic” และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยภาพ กราฟฟิคประกอบเรื่องสั้นๆ ในโลกออนไลน์

คุณเดียร์ ได้มีโอกาสทำงานกับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เห็นพฤติกรรมและเห็นว่าลูกค้า ยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ในการทำ online content ทำให้เกิดการคิดหา Solution เพื่อแก้โจทย์ให้กับลูกค้า โดยอาศัยความสามารถในเรื่องของคอนเท้นต์และการเล่าเรื่อง มาผสมกับการใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดความสมบูณ์ของเนื้อหาในการที่จะสื่อสารออกไปให้มากที่สุด และทำให้คนที่เข้ามาเห็นมาอ่านและอยากแชร์ข้อมูลออกไปเองโดยไม่ต้องมีการจ้างไลน์จ้างแชร์ นับเป็นความสำเร็จที่เข้าใจโลกของเทคโนโลยีและสามารถที่จะพัฒนาให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

“ปัจจุบันคนเลือกอ่านบทความ Infographic มากกว่า บทความตัวหนังสือถึง 30 เท่าบทความที่ใช้ Infographic เพิ่มยอดคนเข้าชม มากกว่าที่ไม่ใช้ถึง 12 เปอร์เซ็นต์” นี่คือเรื่องจริงที่คุณเดียร์ค้นพบหลังจากที่ได้ทำ Infographic อย่างจริงจัง

จากผลงานความต่อเนื่อง รวมถึงผลสำเร็จของ Infographic Thailand สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การมองการไกล และความมุ่งมั่นพยายามของคุณเดียร์และทีมงาน ในการที่จะสร้างการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้สังคมไทย และการสื่อสารนั้นสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับสารได้ทุกระดับ

หากพิจารณาด้วยแก่นของเนื้อหารในการนำเสนอผ่าน Infographic ก็เหมือนการสรุป หรือย่อความนั่นเอง บางทีเหมือนการเอาหนังสือเล่มโตๆ เนื้อหาหนักๆ ที่แน่นอนว่าคนไทยไม่ชอบการอ่าน แต่ชอบการที่ใครสักคนมาเล่าเรื่องหรือสรุปให้ฟัง การทำ Infographic ก็เสมือนการสรุปเนื้อหาใจความสำคัญไว้เรียบร้อยจากเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าน

จากเรื่องที่เป็นข้อมูลมากๆ จดจำยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยการสรุปเนื้อหา ประกอบภาพกราฟฟิคที่ดูคลายความหนักของเนื้อหาได้อย่างดี จึงไม่แปลกใจที่ Infographic Thailand จะประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม และเรียกได้ว่าเป็นผู้เปิดโลกการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริง

“เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนสร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย ขึ้นมา จนตอนนี้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว เหมือนที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย” ธนโชติ

จักรวาล เสาธง ยุติธรรม

ผมรักดนตรี ชอบทุกอย่าง ทุกยุค ทุกแนว ดนตรีสำหรับผมเหมือนอาหารต้องกินทุกๆ วัน แต่เปลี่ยนชนิดไปแต่ละมื้อเท่านั้นเอง

นพดล ปัญญาวุฒิไกร

หัวใจถ่ายภาพคือการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามๆ ในหัวใจเด็ก เพื่อที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าและศักยภาพความดีงามที่มีอยู่ในตนเอง สามารถที่จะพึ่งพิงและยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม

ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

ทุกๆ คนมีความฝัน แต่จะมีสักกี่คนที่ทำฝันให้เป็นจริง ถ้าเราไม่เริ่มทำจากตัวเอง ก็ไม่มีใครมาทำให้เราหรอก อย่าอ้างโน่นอ้างนี่ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรา