Select Page

 

Food Stylist

 

ธรรมชาติมีความงาม
อยู่ในตัวอยู่แล้ว
วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต
เราเพียงแค่ใช้ศิลปะ
มาจัดวางให้เหมาะสม
สื่อสารให้ดีเท่านี้
ก็สร้างมูลค่าแล้ว

สุทธิพงษ์ สุริยะ

นำเสนอพื้นฐานความงามของชีวิต
ด้วยศิลปะผ่านวัตถุดิบใส่จานอาหาร

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สุทธิพงษ์ สุริยะ
วันเกิด : 10 เมษายน 2513

ประสบการณ์ :

  • ขายสินค้าการเกษตร
  • นักเขียนตำราอาหารรางวัลระดับโลก
  • ฟู้ดสไตลิส์
  • นักออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าประเภทอาหาร
{

ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว

สุทธิพงษ์ สุริยะ  นำเสนอพื้นฐานความงามของชีวิต ด้วยศิลปะผ่านวัตถุดิบใส่จานอาหาร

“ผมพยายามปรุงแต่งให้น้อยที่สุด แต่ต้องใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปเพื่อให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกมาดูเก๋มีราคา ความงามตามธรรมชาติคือที่สุดแล้ว”

ขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ นักสร้างแบรนด์ รีแบรนด์และที่ปรึกษาธุรกิจอาหารแบบครบวงจร คิดออกแบบสร้างสรรค์ตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งชื่อสินค้า ค้นหากลุ่มเป้าหมายและใส่สไตล์ของลูกค้าลงไปในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย คนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รางวัล Gourmand World Cookbook Awards 9 ปีซ้อน หนึ่งในรางวัลสูงสุดของวงการตำราอาหารของโลก

ขาบ สุทธิพงษ์ ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการนำเอาความรู้ด้านศิลปะมาใช้กับธุรกิจสินค้าประเภทอาหารในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า Food Stylist เขาสร้าง KARB STUDIO เพื่อรองรับงานด้านฟู้ดสไตลิสต์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่สวยงามและมีคุณภาพ ผ่านการปรุงอย่างเข้าใจและออกแบบจัดวางอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกๆ รายละเอียดทุกขั้นตอนจนไปถึงมือผู้บริโภคเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ขาบ สุทธิพงษ์ ยึดรูปแบบความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ เน้นเรื่องของความสวยงามตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ปรุงแต่งให้น้อย แต่ใช้ความรู้ด้านศิลปะมาออกแบบจัดวางให้ออกมาดูดีมีสไตล์บ่งบอกตัวตนของเจ้าของสินค้า โดยพยายามบอกเล่าเรื่องราวของบุคลหรือสินค้านั้นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเน้นลักษณะเฉพาะตัวนั้นออกมาให้ได้มากที่สุด ผลงานของเขาจึงมีทั้งเอกลักษณ์และมีความเป็นสากลสูง

ขาบ สุทธิพงษ์ เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนที่ชื่นชอบศิลปะและอาหารในคราวเดียวกัน เขาเริ่มทำงานเพราะความชอบทั้งสองอย่างนี้ ฝึกฝนเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานมากว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับโลก ขาบ สุทธิพงษ์ ยังช่วยสร้างความหวังและเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรและอาหาร นับตั้งแต่ขนาดเล็กในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรอาหารขนาดใหญ่ระดับประเทศ ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะใช้ความรู้เรื่องฟู้ดสไตลิสต์มาช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพสินค้าอาหารและการเกษตร ไปสู่ระดับสากลบนพื้นฐานรากเหง้าวิถีชีวิตแบบเกษตรและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย

“ผมเชื่อเรื่องความเรียบง่าย วิถีชีวิตรากเหง้าเราเป็นเกษตรกรรม นั่นคือจุดเด่นคือความงาม แต่เราต้องสื่อสารเอาศิลปะและการจัดการมาจับแล้วค่อยๆ ยกระดับตัวเองขึ้น ถ้าทำได้เราจะเป็นมหาอำนาจได้เลย แล้วเราจะมีชีวิตที่มั่นคงและยังยืนจริงๆ”

“ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว” ขาบ สุทธิพงษ์

เดชา ศิริภัทร

ถ้าชาวนาสูญพันธุ์หรือหายไป ความมั่นคงทางอาหารก็จะไม่มี ข้าวเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม วัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีข้าว วัฒนธรรมก็สูญและจะสูญชาติไปด้วย

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์

อยากให้คนไทย หันมาสนใจลงทุนกับการสร้างความรู้ วิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง ปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้จริงๆ

ชานนท์ เรืองกฤตยา

อนันดาฯ ต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และทีมงานของเราจะต้องทำทุกอย่างด้วยใจจริงๆ