Select Page

 

Entrepreneur

 

 

 อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน
ผู้สร้างความสำเร็จด้วยศรัทธา

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ)
วันเกิด : 24 พฤศจิกายน 2527
การศึกษา :

  • อนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธ์วิทยา
  • มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ :

  • ผู้ก่อตั้งบริษัทเถ้าแก่น้อย
{

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน ผู้สร้างความสำเร็จด้วยศรัทธา

ชีวิตในช่วงวัยขบเผาะของหลายคน อาจจะกำลังสนุกกับการเรียน สนุกกับการท่องเที่ยว สนุกกับเพื่อนๆ แต่ “อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์” หรือ ต๊อบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN กลับมุ่งมั่นสร้างบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไป นำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมาสร้างเป็นรายได้ เริ่มต้นจากเกมออนไลน์ คุณต๊อบก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากเกมที่หลายๆ คนมองว่าไร้สาระ จากนั้นก็สร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบอีก คือ การทำเกาลัด และต่อเนื่องไปยังสินค้าอื่นๆ แต่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด คือ สาหร่าย

แม้สินค้าสาหร่ายทอดจะขายดีจนเกินคาด แต่กลับมีอุปสรรคนานาประการเข้ามา นับเป็นงานท้าทายให้คุณต๊อบต้องศึกษาหาความรู้ในทุกด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในผ่านพ้นไป ทั้งการผลิตสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และตราสัญลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดพิสูจน์ว่าความสำเร็จที่คุณต๊อบได้มาในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นแรงศรัทธาในหัวใจที่ต้องการประสบความสำเร็จ ไม่ล้มเลิกในการศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาสินค้า และมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปข้างหน้า

นอกจากนี้ คุณต๊อบ ยังเป็นนักบริหารที่มองการณ์ไกล มีหลักคิดสำคัญที่เป็นธงสำหรับการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งมั่นโฟกัสที่ชัดเจน การวางแผนในการทำงาน และที่สำคัญคือการสรรหาคนเก่ง คนดี มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน ดังนั้นสิ่งที่คุณต๊อบให้ความสำคัญอย่างมาก นอกเหลือจากสินค้าแล้ว คือบุคลากรและทีมงานที่เป็นหัวแรงสำคัญในการนำพาองค์กรไปข้างหน้านั่นเอง

“แนวทางหลักในการบริหารองค์กร มี 2 ประการคือ อันแรก สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ในสายเลือดพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม สองสร้างให้เป็นเถ้าแก่ (Ownership) ผลักดันให้พนักงานทุกคนเติบโตในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน” นี่คือแนวคิดสำคัญของคุณต๊อบ ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้

จากแนวความคิด มุมมองของคุณต๊อบ พิสูจน์ได้แจ่มชัดว่าคุณต๊อบมีความคิดที่เติบโตและไปไกลกว่าอายุมากนัก จึงทำให้คำว่า “เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน” ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลย แต่กลับทำให้คุณต๊อบกลายเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่วัยรุ่นหลายคนในปัจจุบันยึดเป็นแบบอย่าง เป็น Inspirer ในการทำงานและใช้ชีวิต แน่นอนว่าชื่อขอคุณต๊อบ ผงาดขึ้นเป็นลำดับต้นๆ ของนักบริหารมือทองที่ประสบความสำเร็จที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้

วันนี้คุณต๊อบพิสูจน์แล้ว่า ความศรัทธา ความรักในสิ่งที่ทำ ความอดทน ความพยามยาม ไม่กลัวต่ออุปสรรค และความมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ ก้าวไป ทีละขั้น และไม่หยุพัฒนา ทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงและคงทน

“อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น” ต๊อบ เถ้าแก่น้อย

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง