Select Page

 

 

 

Educator

 

 

 

 

 

เราต้องพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
บนฐานคิดที่ว่าพวกเขาคือ
“สินทรัพย์” ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

ผู้ก่อปั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

ประสบการณ์ :

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์
  • อดีตผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในสถานะองค์การมหาชน
  • อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
{

เราต้องพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ บนฐานคิดที่ว่าพวกเขาคือ “สินทรัพย์” ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางปัญญาเพิ่มขึ้น

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ก่อปั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

หากเอ่ยถึงคำว่า “วิทยาศาสตร์” หลายคนคง จินตนาการถึงความยากในการเรียน รวมถึงจินตนาการว่านักวิทยาศาสตร์ต้องใส่แว่นหนาๆ อยู่ในห้องทดลองตลอดเวลา ผลงานที่ออกมาแม้จะมีคุณค่าแต่ก็ไม่มีใครรู้จัก ซึ่งภาพเหล่านี้ทำให้สังคมไทยมีนักวิทยาศาสตร์ลดน้อยถอยลงทุกวัน

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการ สสวท. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลับเป็นผู้ที่มองเห็นแก่นแท้และแกนสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่า จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย จนเกิดพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของรัฐนั่นเอง

ดร.ธงชัย มองเห็นว่าประเทศไทยควรมีชื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่คนรู้จัก ควรมีสิทธิบัตรในการคิดค้นทดลองประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากความรู้ความสามารถของคนไทย และมองเห็นว่าประเทศไทยมีเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย แต่สิ่งที่ขาดหายคือการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นในการปลุกปั้นเด็กหนึ่งคนให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ

“ประเทศไทยผลิตบัณฑิตปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร ประมาณ 500 คนต่อปี ขณะที่ญี่ปุ่นมีนักวิจัย 8 แสนคน เกาหลีเกือบ 2 แสนคน ไทยมีประมาณ 4 หมื่นคน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องซื้อสินค้าแบรนด์ซัมซุง ฮุนได ผมเคยให้เด็กทำกิจกรรมโดยยืนหน้าโรงเรียน บันทึกว่ารถยนต์ที่ผ่านหน้าโรงเรียนมีอะไรบ้าง เพื่อถามประโยคสุดท้ายว่า ไม่มียี่ห้อของไทยเลยหรือ คิดว่าต้องยืนอย่างน้อยอีกสักกี่ปีถึงจะได้เห็น เมื่อไรจะมีแบรนด์ของไทยเอง นี่คือวิธีสอน”

แม้ปัจจุบันหลายคนมองว่าด้วยอายุของท่าน น่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตแบบผู้สูงวัยทั่วไป แต่ท่านกลับบอกเสมอว่า สิ่งที่ทำให้มีความสุขตลอดมาคือการได้ทำงาน ได้ดูแลนักเรียน ได้ทำสิ่งที่รัก ได้เห็นวงการวิทยาศาสตร์ของไทยก้าวหน้า ได้เห็นความทุ่มเทของเยาวชน และที่สำคัญได้มีส่วนในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และทำให้วิทยาศาสตร์ของไทยก้าวไปไกลไม่ด้อยไปกว่านานาประเทศ ได้ทำงานเพื่อเป็นการตอบแทน แผ่นดินถิ่นเกิดก็นับว่าไม่เสียทีที่เกิดบนแผ่นดินไทย และนั่นคือความสุขใจอย่างแท้จริง

“เราต้องพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ บนฐานคิดที่ว่าพวกเขาคือ “สินทรัพย์” ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางปัญญาเพิ่มขึ้น” ดร.ธงชัย

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง