Select Page

 

 

Documentarian

 

 

 

 

ตลอดมาสารคดีก็ไม่ได้หายไปไหน
เพียงแต่ผู้ผลิตรายการ
ไม่พยายามต่อสู้ที่จะทำ

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

ผู้สร้างคำว่า “สารคดีของคนทำดี”

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
วันเกิด : 28 ธันวาคม 2505
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ประสบการณ์ :

  • ผู้จัดรายการ พิธีกร นักแสดง
  • ปัจจุบัน ดำเนินรายการ คนค้นตน และเป็นผู้บริหารในบริษัท ทีวีบูรพา
{

ตลอดมาสารคดีก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ผู้ผลิตรายการไม่พยายามต่อสู้ที่จะทำ รายการสารคดีก็เลยแทบจะสูญพันธุ์ในทางทีวี รายการสารคดีสามารถมีที่ทางในสังคม ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้สร้างคำว่า “สารคดีของคนทำดี”

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในรายการโทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิตอลแทบทุกช่องจะต้องมีรายการสารดีในรูปแบบของการส่งเสริมบุคคล สังคม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ได้แสดงตัวตน ความคิด การใช้ชีวิตในแบบที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้ แต่กว่ารายการสารคดีจะมีชีวิต และเป็นที่น่าสนใจของคนดูทีวีได้อย่างในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ผลิตรายการที่เรียกได้ว่า เป็นผู้สร้างสารคดีของคนทำดีคนแรกๆ คือ คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ พี่เช็ค ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด บริษัทที่ผลิตรายการดี ๆ อย่างคนค้นฅน กบนอกกะลา กระบี่มือหนึ่ง แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ และอีกหลากหลายรายการที่ผ่านหน้าจอแก้วให้หลายท่านได้ซึมซับการดูรายการสารคดีรูปแบบใหม่แบบถึงลูกถึงคนอย่างที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน

พี่เช็ค เป็นคนแรกที่เปลี่ยนคำว่า “พิธีกร” เป็นคำว่า “คนเดินเรื่อง” ทำให้รายการสารคดีทุกรายการที่ผลิตออกมาจึงมีหัวใจเดียวกันคือเดินเรื่องให้ดีที่สุด เพราะเมื่อคนเดินเรื่องเข้าใจและทำงานทุกด้านทั้งการทำข้อมูล การคิดรูปแบบในการนำเสนอได้อย่างชัดเจนแล้ว ก็จะทำให้เรื่องที่ออกมานั้นเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดด้วยหัวใจ มากกว่าการพูดตามคำบอกของคนเขียนสคิปต์ นี่จึงเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของรายการสารคดีของทีวีบูรพา

นอกจากนี้ พี่เช็ค ยังเป็นผู้สร้างคุณค่าในสังคมของคนในฐานันดรอื่นๆ ที่เราไม่เคยได้รับรู้ ไม่เคยได้เห็น คนที่ spotlight ของสังคมไม่ได้ส่องถึง ได้มีพื้นที่ในการร่วมแบ่งปันแนวคิด องค์ความรู้ จนไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นคนต้นเรื่องในรายการ คนค้นฅน หรือแม้แต่โครงการดีๆ อย่างข้าวคุณธรรม ที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันและสนับสนุนชาวนาไทยและผู้บริโภค

จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลายเซ็นสำคัญของพี่เช็ค ที่หาคนเทียบเคียงได้ยากคือการใช้ภาษาได้สละสลวยเหมือนภาษาในงานวรรณกรรม แม้จะเป็นภาษาพูดในรายการสารคดี ทำให้พี่เช็คได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีอัจฉริยภาพทางภาษา จนกลายเป็นจุดเด่นและจุดเปลี่ยนของบทสารคดีของประเทศไทยในยุคหลังต่อมา

วันนี้นับได้ว่า “พี่เช็ค” สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ เป็นบุคคลต้นแบบที่ชัดเจนที่สุด เป็นผู้ที่สามารถเริ่มจากคำว่าศูนย์ไปจนถึงร้อย ด้วยเพียงเพราะความมีปณิธานแน่วแน่ ไม่ยอมแพ้ อดทนและเชื่อในการทำดี รวมไปถึงพี่เช็คเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความพอเพียง ความอดทน ความมีมานะ ทำให้วันนี้ชื่อพี่เช็ค กลายเป็นบุคคลสำคัญและเป็นผู้เปิดโลกของคำว่า “สารคดีของคนทำดี” ให้กับประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

“ตลอดมาสารคดีก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ผู้ผลิตรายการไม่พยายามต่อสู้ที่จะทำ รายการสารคดีก็เลยแทบจะสูญพันธุ์ในทางทีวี รายการสารคดีสามารถมีที่ทางในสังคม ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้” เช็ค

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คนที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตที่ตั้งใจมาเพื่อจะคว้ามันไปจริงๆ และจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งที่คุณได้รับ

บัณฑูร ล่ำซำ

Reengineering ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องคาถาวิเศษ ซึ่งเป่าลงไปแล้วองค์กรนั้นจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ไม่ดีเป็นดี