Select Page

 

Doctor

 

 

คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟูมากที่สุด กลับได้รับการดูแลน้อยที่สุด หมอประจำครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถรับบริการที่เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น

นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์

ทีมไม้เลื้อย นักรบแนวหน้า ผู้เยียวยาความทุกข์ด้านสุขภาพแห่งกุฉินารายณ์

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
การศึกษา :

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2542
  • จบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2549

ประสบการณ์ :

  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ผู้ก่อตั้งทีมไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
  • แพทย์ชนบทดีเด่น ปี 2555
{

คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟูมากที่สุดกลับได้รับการดูแลน้อยที่สุดหมอประจำครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการที่เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น

นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ ทีมไม้เลื้อย นักรบแนวหน้า ผู้เยียวยาความทุกข์ด้านสุขภาพแห่งกุฉินารายณ์

“เราต้องมองให้เห็นมากกว่าโรคหรือความพิการ ความทุกข์ ความคิดของเขา มองให้เห็นโอกาสของชีวิตคนคนหนึ่ง”

เมื่อราวปี 2550 นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ มีแนวคิดในการสร้างทีมปฎิบัติการเชิงรุกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์จากบุคลากรแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลโดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นแกนนำและตั้งชื่อว่าทีมไม้เลื้อยที่สามารถรุกไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ด้วยหลักการทำงานที่ไร้รูปแบบ แต่มั่นคงในหลักการ การเติบโตที่ไร้กรอบแต่เกาะเกี่ยวภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ที่เหมือนไม้ใหญ่ไปด้วยกัน

ขณะที่อำเภอนี้มีคนนับแสนคน เฉพาะคนพิการก็ 1,700 คน ผู้ป่วยและคนชราอีกมากมาย แม้แต่ละวันจะมีคนมารับการรักษาไม่น้อย แต่มีอีกจำนวนมากกว่าที่มาไม่ถึงโรงพยาบาล ต้องทนทุกข์ทรมาน ป่วยตายอย่างไร้ทางเลือกด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวทีมไม้เลื้อยถูกออกแบบมาให้เข้าถึงความเจ็บป่วยชนิดถึงที่หมายและทำทันที ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการเยี่ยมบ้านและประสานความร่วมมือกับ 18 รพสต. จัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบทั้งผู้ป่วย ทั้งคนดูแลในครอบครัว ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจครัวเรือน การประสานชุมชนผ่านอสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมอสิริชัยส่งทีมไม้เลื้อยลงพื้นที่ต่อเนื่องทำให้การเข้าถึงการดูแลผู้พิการและคนชราทั้งสุขภาพกายใจ สังคมเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่สามารถเข้าไปถึงการรักษาดูแลความเจ็บป่วยในเรื่องอื่นๆ ทีมไม้เลื้อยกลายเป็นต้นแบบให้องค์กรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศมาศึกษาดูงานและรับเชิญไปถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จของกลุ่มไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ในวันนี้อาจมองได้จาก การร่วมคิดร่วมทำของกลุ่มไม้เลื้อยที่เลือกจะเดินหน้าโดยผู้นำที่เชื่อในองค์ความรู้ เชื่อในความสามารถของทีมงาน เชื่อในความเพียรที่นำการดูแลที่ดีที่สุดให้เข้าถึงชาวบ้านเพราะงานเติมเต็มบริการสุขภาพให้สมบูรณ์ทุกมิตินั้นไม่มีวันจบ และการนำบริการให้เข้าถึงคุณภาพชีวิต นั้นเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ

“ทางทีมเรามองความทุกข์เป็นตัวตั้ง ในการดูแลคนไม่ว่าทุกข์ของผู้ดูแลหรือผู้ป่วย หรือทุกข์จากเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้ามันควรได้รับการเยียวยา” 

“คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟูมากที่สุดกลับได้รับการดูแลน้อยที่สุดหมอประจำครอบครัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการที่เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น” นพ.สิริชัย

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คนที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้ จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตที่ตั้งใจมาเพื่อจะคว้ามันไปจริงๆ และจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งที่คุณได้รับ

บัณฑูร ล่ำซำ

Reengineering ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องคาถาวิเศษ ซึ่งเป่าลงไปแล้วองค์กรนั้นจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ไม่ดีเป็นดี