Select Page

 

 

Designer

 

 

 

 

 

ทุกอย่างมาจากดีไซน์
และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น
ผมคิดว่านี่แหละ
Design can change the world

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

ดีไซน์เพื่อเปลี่ยนโลก

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

ประสบการณ์ :

  • วิทยากรพิเศษผู้ให้ความรู้เรื่อง การออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน Sustainable design ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น เดนมาร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง
  • หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนให้คำปรึกษากับคนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติการออกแบบเศษวัสดุทุกเย็นวันพฤหัสบดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
{

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมว่าการออกแบบมันแก้ความคิดคนได้มหาศาล อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษขยะ การออกแบบก็ทำให้ดูดี และเพิ่มมูลค่าได้ ทุกอย่างมาจากดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น ผมคิดว่านี่แหละ Design can change the world

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดีไซน์เพื่อเปลี่ยนโลก

“แม้แต่คุณมีความคิดที่ดี แต่คุณไม่ได้นำมาใช้พัฒนา ความคิดที่ดีที่ถูกทิ้งไป ก็ถือว่าเป็นขยะ ถ้าคุณสามารถเอาความคิดที่ดีออกมาทำ ทุกวันทำ 1 ความคิดดีๆ ได้ คุณต้องทำ คิดแล้วไม่ทำมีแต่ waste”

คำว่าดีไซเนอร์ ที่มักถูกมองว่ามาคู่กับความสวยหรูของสินค้าที่เกินความจำเป็น ใช้ไม่ได้กับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบผู้วางตำแหน่งให้ตัวเองอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยไอเดียแปรเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรม และจากชุมชน ให้คืนชีพอีกครั้ง ด้วยนำมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการลดสิ่งของที่ต้องถูกทอดทิ้งไว้บนโลกอย่างไร้ค่า ต่อยอดเป็น Eco Product จนเป็นที่ยอมรับ ภายใต้แบรนด์ osisu ที่มีตั้งแต่การออกแบบอาคาร เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋าสตางค์ กระทั่งจานรองแก้ว ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของงานดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุคแรกๆ ของเมืองไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีเป็นเหรียญทอง Holcim Award for Sustainable Construction 2014 จากการออกแบบศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกในเชียงใหม่ ซึ่งนำเส้นใยปาล์ม ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุสร้างเปลือกหุ้มสิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารสำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด

ผศ.ดร.สิงห์ รู้ดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะคือปัญหาใหญ่ระดับโลก และเขายังเชื่ออีกว่าทุกคนสามารถลงมือช่วยกันแก้ได้หมดโดยเริ่มจากตนเองตั้งแต่การแยกประเภทขยะจากต้นทาง รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้เปลี่ยนวิธีคิดค่านิยมในการเลือกใช้สิ่งของตั้งแต่วันนี้โดยคำนึงถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้นานและคุ้มค่ามากที่สุด เขาจึงส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ทั้งหลายหันมาตระหนักถึงเรื่องการลดการใช้ ลดการผลิต และสร้างความคงทนมากกว่าความสวยงามดึงดูด ซึ่งส่งผลดีทั้งประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลัง เพื่อที่จะรองรับค่านิยมใหม่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบัน ตลอดจนแนะนำคนทั่วไปที่สนใจให้สามารถดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ที่บ้านให้กลับมาใช้งานได้อย่างง่ายๆ อีกด้วย เพราะเขาเชื่อว่าคนไทยมีทักษะดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้สิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองหาซื้อสินค้าชิ้นใหม่มาทดแทน

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการดีไซน์โดยเน้นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมของ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต เหมือนเป็นการจุดประเด็นในสังคมให้มองเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงผลกระทบในอนาคต และจุดประกายให้กับดีไซน์เนอร์ไทยได้หันมาให้น้ำหนักกับงานที่สร้างคุณค่าให้วิชาชีพที่ร่ำเรียนมาเพื่อคุณประโยชน์มากกว่าความหวือหวาเพียงเปลือกนอก

“ปกติแล้วการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม คนทั่วไปมักจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร หรือคนโน่นคนนี่ แต่ครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่า การออกแบบมันช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย นักออกแบบสามารถช่วยได้ เราทำได้”

“ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมว่าการออกแบบมันแก้ความคิดคนได้มหาศาล อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษขยะ การออกแบบก็ทำให้ดูดี และเพิ่มมูลค่าได้ ทุกอย่างมาจากดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น ผมคิดว่านี่แหละ Design can change the world” ผศ.ดร.สิงห์

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว

ฟ้าใส พึ่งอุดม

ผมออกกำลังกายมา 16 ปี ผ่านถูกผิดมาหลายแบบ เคยอดอาหารจนแสบท้อง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไขมันลดเร็ว เคยอยากเพิ่มกล้ามเร็วๆ ด้วยการกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

สมบัติ บัญชาเมฆ

ถ้าเราอยากอยู่เหนือคนอื่นอยากได้มากกว่าคนอื่น เราก็ต้องทำให้มากกว่าคนอื่น ถ้าทำเท่าคนอื่นเราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่น