Select Page

 

 

Curator

 

 

 

 

ส้วม เป็นสถานที่ปลดทุกข์ ใช้แล้วต้องมีสุข

พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์

ผู้พัฒนาส้วมสาธารณะไทย

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
วันเกิด : 20 กุมภาพันธ์ 2501
การศึกษา :

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :

  • หลังจากเรียนจบ พงษ์ศักดิ์กลับมาช่วยคุณพ่อพัฒนาสวนนายดำให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชุมชนที่ต่อมาเขาคือทายาทรุ่นที่ 2 ที่รับช่วงดูแลกิจการของครอบครัวต่อ เขาพัฒนาอาชีพเกษตรของคุณพ่อให้กลายเป็นธุรกิจการเกษตร หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ทูตส้วม” สวนนายดำจึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์การเรียนรู้ส้วมสาธารณะที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
{

ส้วม เป็นสถานที่ปลดทุกข์ ใช้แล้วต้องมีสุข

พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์  ผู้พัฒนาส้วมสาธารณะไทย

“แม้บางคนจะเรียกว่า”ศักดิ์ส้วม”หรือ”ฑูตขี้” ผมก็ยินดีกับฉายาที่เขาตั้งให้และมีความภาคภูมิใจกับการได้สร้างส้วมให้คนขี้อย่างมีความสุข”

ในปี 2549 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมส้วมโลก 2006 สวนนายดำได้รับรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ” ประเภทแหล่งท่องเที่ยว พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น “ทูตส้วม” เพื่อขับเคลื่อนช่วยรณรงค์และพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย

บทบาท “ทูตส้วม” ของพงษ์ศักดิ์ เป็นมากกว่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องส้วม การเดินทางไปเป็นวิทยากรทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติในแง่ไม่ดีที่มีต่อส้วม มีการพัฒนาส้วมที่สวนนายดำเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าจะเป็นส้วมเด็ก ส้วมวัยรุ่น ส้วมวัยทำงาน ส้วมผู้สูงอายุ และส้วมคนพิการร่วมไปกับส้วมเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าส้วมคุณหญิง-คุณชาย ส้วมรู ส้วมตูดหมู ส้วมทาร์ซาน ส้วมขี้หดตดหาย ส้วมก้อนทอง ส้วมเสมอภาค และส้วมอวตาร เพื่อให้ส้วมซึ่งเป็นสถานที่น่ารังเกียจกลายเป็นส้วมสนุก ส้วมสุขสันต์ จนได้รับสโลแกนจากกรมอนามัย “สวนนายดำเมืองส้วมแปลก แหวกแนวขี้ สอดแทรกคติดีๆ ให้สังคมคิดบวก”

อาณาจักรส้วมสวนนายดำ มีอัตลักษณ์ในความเป็น “ส้วมไทย” เหมือนการไปทุ่ง ไปท่า และไปป่าของคนไทยในอดีตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการด้วยระบบนิเวศ มีบรรยากาศของสวนไม้ใบในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง ที่มีการใส่เสื้อผ้าหรือแต่งตัวให้ต้นไม้ที่งดงามมาก มีต้นไม้ดูดสารพิษ 50 ชนิดของโลก ต้นไม้ทั่วไปช่วยฟอกอากาศและไม้ดอกหอมของไทยโชยกลิ่นส่งต่อกันตลอดวันตลอดคืน

นวัตกรรมส้วมสวนนายดำ ได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคมไม่น้อย ส่งผลให้ส้วมสาธารณะของไทยที่ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 5 ในปี 2549 ถูกพัฒนาขึ้นกว่าร้อยละ 60 ในปัจจุบัน เรื่องขี้เลยกลายเป็นเรื่องขี้ๆ ที่สำคัญทูตส้วมยังใช้ฟันเฟืองส้วมไปฉุดฟันเฟืองสุขภาพอื่นๆ ให้หมุนไปด้วยกัน

“ส้วมเป็นเรื่องที่เปลี่ยนทัศนคติที่ยากที่สุด เพราะไปยุ่งกับเรื่องขี้ คนมองเป็นเรื่องสกปรก แต่ถ้าเรื่องขี้ๆ เน่าๆ เหม็นๆ เปลี่ยนได้ เรื่องอื่นก็ไม่ยากผมจึงตั้งใจอย่างเต็มที่”

“ส้วม เป็นสถานที่ปลดทุกข์ ใช้แล้วต้องมีสุข” พงษ์ศักดิ์

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว

ฟ้าใส พึ่งอุดม

ผมออกกำลังกายมา 16 ปี ผ่านถูกผิดมาหลายแบบ เคยอดอาหารจนแสบท้อง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไขมันลดเร็ว เคยอยากเพิ่มกล้ามเร็วๆ ด้วยการกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

สมบัติ บัญชาเมฆ

ถ้าเราอยากอยู่เหนือคนอื่นอยากได้มากกว่าคนอื่น เราก็ต้องทำให้มากกว่าคนอื่น ถ้าทำเท่าคนอื่นเราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่น