Select Page

 

 

 

 

Conservationist

 

 

 

 

 

 

 

จงทำในสิ่งที่คุณทำได้
ณ จุดที่คุณอยู่
ด้วยสิ่งที่คุณมี

โชคนิธิ คงชุ่ม

กลุ่มใบไม้กับภารกิจเพื่อธรรมชาติ

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : โชคนิธิ คงชุ่ม

ประสบการณ์ :

  • ก่อตั้งกลุ่มใบไม้ในปี 2551
  • ปัจจุบันพื้นที่ทำงานหลักของกลุ่มใบไม้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าตะวันตก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นต้น รวมถึงงานเชิงประเด็นในเมือง โดยมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดนครนายก
{

จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี

ใบไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน แสดงถึงความหลากหลายของคนที่มารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือรวมพลังทำงานเพื่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” 

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังเดินไปสู่ปลายทางอันโหดร้ายเป็นเรื่องใหญ่ที่คนทั่วโลกรับรู้ปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญดี มีผู้คนจำนวนไม่น้อยพยายามยื่นมือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนเองสามารถทำได้ หนึ่งในนั้นมีชื่อของ เก่ง โชคนิธิ คงชุ่ม คนรุ่นใหม่ที่หลงรักธรรมชาติและพร้อมที่จะเป็นคนหนึ่งซึ่งปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย

ด้วยความสนใจในธรรมชาติและได้ทดลองทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมใน “โครงการค่ายสร้างสุข”ของมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อครั้งเรียนมหาวิทยาลัย ทำให้เก่งรู้สึกถึงความสุขในหัวใจที่ได้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นกับธรรมชาติที่เขารักจากน้ำมือของตัวเขาเอง กลายจุดประกายสำคัญให้เขาและเพื่อนเริ่มหันมารับบทบาทนักทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในนาม กลุ่มใบไม้ ที่สามารถรวบรวมคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้คนที่มีหัวใจเดียวกันมาช่วยขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ด้วยศักยภาพที่ตนเองมีได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานของเขามีทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ค่ายอนุรักษ์ ระดมทุนทำงานอาสาด้านการอนุรักษ์ งานรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าเขาใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดิน มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และเครือข่ายฯ อย่างเต็มตัว ในการปฏิบัติการ สำรวจ และเก็บกู้ตาข่ายและเครื่องมือทำประมงผิดกฏหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการขยายพันธุ์ของปลาในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำแม่กลองในช่วงฤดูปลาวางไข่ หรือที่เรียกว่าฤดูน้ำแดง ในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งกลุ่มใบไม้ถือเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการดึงพลังและศักยภาพจากคนหลากหลายกลุ่มอาชีพและหลากหลายพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเสริมกำลังของเจ้าหน้าที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการระดมหาทุนสนับสนุนจากที่ต่างๆ รวมถึงจัดจำหน่ายเสื้อยืดและสิ่งของที่ระลึกเพื่อนำมาสมทบทุนให้สามารถทำกิจกรรมอาสาเพื่องานอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย

วันนี้เก่งไม่ได้มองงานอนุรักษ์เป็นเพียงงานจิตอาสานอกเวลาอีกแล้วแต่เขาตั้งเป้าให้มันเป็นงานหลักที่หล่อเลี้ยงกลุ่มและคนที่ทำหน้าที่หลักเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานให้สามารถเดินต่อเพื่อปกป้องดูแลธรรมชาติได้อย่างไม่เดือดร้อน เปลี่ยนแปลงภาพของงานอนุรักษ์ที่ทำด้วยใจแต่อยู่ได้ยาก ให้คนสามารถอยู่ได้และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกคน โดยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในหมู่ผู้มีความรู้ที่ได้รับหน้าที่เท่านั้น แต่งานอนุรักษ์ควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาอาชีพ เป็นโมเดลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าวเข้ามาในพื้นที่งานอนุรักษ์ด้วยความสุขและด้วยต้นทุนที่ตนเองสามารถทำได้

เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากร เรามีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วย” “อาสาสมัครยังคงทำงาน

 

“จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”
โชคนิธิ

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

เวลาทำงาน ผมไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรมหาศาล เพราะเราเป็น service industry คุณภาพคือหัวใจสำคัญ เพราะ feedback loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า กำไรจะดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมีความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า ถ้าเห็นตรงกัน กำไรก็จะตามมา

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย