Select Page

 

 

 

Agrarian

 

 

 

 

 

ต้นไม้เป็นธรรมชาติที่เราสร้างได้ เป็นทรัพยากรที่เราสร้างได้เอง ผมว่าต้นไม้ คือ ชีวิต

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

ปราชญ์ชาวบ้านผู้สร้างนวัตกรรม
การเกษตรผสมผสานแบบวนเกษตร

 

7

ประวัติ

ชื่อ : ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
วันเกิด : 11 มีนาคม 2502
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • ปริญญาเอก สาขาวนเกษตร ฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ :

  • ผู้ก่อตั้งวนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  • ประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ
  • เลขาธิการเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
  • วิทยากร บรรยายและปฏิบัติการ ด้านวนเกษตรและการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงให้กับสถาบันต่างๆ และเครือข่าย ม.ชีวิต ทั่วประเทศ
{

ต้นไม้เป็นธรรมชาติที่เราสร้างได้ เป็นทรัพยากรที่เราสร้างได้เอง ผมว่าต้นไม้ คือ ชีวิต

“แรงบันดาลใจของผมคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตลอดชีวิตของพระองค์ท่านทรงเน้นเรื่องเกษตรและการใช้ชีวิตที่พอเพียงมาโดยตลอด แล้วพระองค์ ก็ทรงทำเองด้วย ผมค้นหาข้อมูลทั้งหมดว่าพระองค์สอนทำอะไรบ้าง”

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ เป็นคนต้นแบบที่ผ่านวิกฤติชีวิตจากธุรกิจที่ดินนับร้อยล้านที่เหลือแต่หนี้สิ้นกับเงินติดตัว 2,800 บาท ไปเริ่มต้นชีวิตเป็นเกษตรกรที่ตัวเองรัก เขาค้นคว้าศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแกนหลัก และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในระดับปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินของพ่อแม่ กระทั่งกลายเป็นศูนย์ฝึกวนเกษตรเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ดร.เกริก คือนักค้นคว้าองค์ความรู้และปฏิบัติด้วยความเพียร สร้างปรากฎการณ์ใหม่ขึ้นในวงการเกษตรกรรม เขานำต้นไม้ 470 ชนิดปลูกลงบนพื้นที่เกษตร 50 ไร่ และสามารถสร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึง จากการตัดแต่ง เก็บกิ่งไม้มาเผาถ่าน กลั่นน้ำส้มควันไม้ ผลิตดินและปุ๋ยจากใบไม้ที่ร่วงลงกว่าวันละ 1 ตัน เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ทั้งสำหรับปลูกและขาย ระหว่างที่รอคอยผลผลิตจากไร่นาตามรอบฤดูกาล รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ กระทั่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรรอบๆ พื้นที่ มองเห็นคุณค่าของต้นไม้ทั้งในแง่ระบบนิเวศเกษตร เศรษฐศาสตร์ชุมชนและการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว อีกทั้งร่วมผลักดันให้เกิด พรบ. ธนาคารต้นไม้ภาคประชาชน ที่รัฐควรต้องรับรองมูลค่าต้นไม้ที่มีชีวิตของประชาชนที่ปลูก ดูแลรักษาในที่ดินทำกินของตนให้เป็นสินทรัพย์

ปรัชญาวนเกษตรฉบับ ดร.เกริก ไม่ใช่ตำราหากแต่เป็นพื้นที่ชีวิต ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความฝันอยากทำอาชีพเกษตร เข้ามาฝึกเรียนรู้หลักสูตร 4-6 เดือน เพื่อเคี่ยวกรำตัวเองให้มีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงแล้วกระจายกันกลับบ้านไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตน โดยร่วมทำโครงการคนกล้าคืนถิ่นที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อล้านคนเป็นตัวอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรอีกสิบเก้าล้านครัวเรือนที่เหลือ

หลายคนได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร.เกริก โดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีคิด มองมุมกลับแล้ว “เริ่มต้นจากสิ่งที่มี” เพราะความไม่มีไม่ใช่ข้ออ้าง แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาหนทางกลับไปมีชีวิตอย่างมีความหมาย พึ่งตัวเองได้อย่างมีความสุข นำความรู้ความสามารถที่เคยใช้แลกกับเงินเดือน กลับไปต่อยอดพัฒนาบ้านเกิดให้ยั่งยืน

“เกษตร = มั่งคั่ง มั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าร่ำรวย ร่ำรวยคือเงินเป็นหลัก แต่มั่งคั่ง ความสุขเป็นตัวตั้ง ความสมบูรณ์พูนสุข ผมเรียกว่ามั่งคั่ง”

“สิ่งก่อสร้างทั้งหลายเราเอามาจากธรรมชาติ แต่เราเอาคืนธรรมชาติไม่ได้ เหล็กต้องขุดมาถลุง ปูนซีเมนต์ต้องระเบิดมาจากภูเขา แต่ต้นไม้เป็นธรรมชาติที่เราสร้างได้ เป็นทรัพยากรที่เราสร้างได้เอง ผมว่าต้นไม้ คือ ชีวิต” ดร.เกริก

ทิชา ณ นคร

วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็นคนสร้างคนต้นน้ำของสังคม

อรสม สุทธิสาคร

การเป็นนักเขียนสารคดีชีวิต สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้คือตนเอง เพราะการที่เราจะสามารถเข้าอกเข้าใจตนเองได้ย่อมนำไปสู่การเข้าใจอีกหลายชีวิต

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต