Select Page
ทิชา ณ นคร

ทิชา ณ นคร

  Youth Psychologist   วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้ แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็น เพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็น คนสร้างคนต้นน้ำของสังคม ทิชา ณ นคร ครูผู้ปลูกมโนธรรมในหัวใจเยาวชน ผู้ก้าวพลาดแห่งบ้านกาญจนาภิเษก ประวัติ ชื่อ : ทิชา ณ นคร วันเกิด : 11...
อรสม สุทธิสาคร

อรสม สุทธิสาคร

    Writer       การเป็นนักเขียนสารคดีชีวิต สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่อง แท้คือตนเอง เพราะการที่เรา จะสามารถเข้าอกเข้าใจตนเองได้ ย่อมนำไปสู่การเข้าใจอีกหลายชีวิต อรสม สุทธิสาคร ผู้ปลดปล่อยพันธนาการ แห่งถ้อยคำ ณ แดนประหาร   ประวัติ ชื่อ : อรสม สุทธิสาคร...
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

    Writer       ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์ เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนผู้สะท้อนมุมมองชีวิต ผ่านความคิดสร้างสรรค์   ประวัติ ชื่อ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ วันเกิด : 15...
วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ

    Writer       อาชีพนักเขียนค่าตอบแทนไม่ได้สูง และค่อนข้างโดดเดี่ยว แต่มันได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ได้เขียนในสิ่งที่เชื่อและชอบ มีความสุขกับมันซื่อสัตย์กับมัน นั่นถือเป็นรางวัลแล้วสำหรับนักเขียน วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนอาชีพผู้สร้างสรรค์ สื่ออักษรเพื่อส่องสะท้อนสังคม...
ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

    Writer         สารคดีต้องมีชีวิต ถึงแม้จะนำข้อมูลมาเขียน แต่เป็นการนำข้อมูล มากลั่นกรองผ่านจินตนาการ ผ่านการนำเสนออย่างมีศิลปะ ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีให้มีชีวิต     ประวัติ ชื่อ : ธีรภาพ โลหิตกุล วันเกิด : 3 มิถุนายน 2501 การศึกษา :...